Werken aan woorden

09dec2016 10.00 - 17.00

Cursus

Een goede woordenschat is een voorwaarde voor schoolsucces. In deze Mastercourse leert u hoe u de woordenschat van leerlingen kunt vergroten.

Steeds vaker blijkt dat de woordenschat van een groot deel van de leerlingen ontoereikend is om goed te presteren op school. Werken aan woordenschat wordt vaak gezien als taak voor de docenten Nederlands, maar zij kunnen het niet alleen. In deze nascholing zien we hoe een samenwerking tussen alle docenten van alle vakken ervoor kan zorgen dat de woordenschat zich ontwikkelt tot het gewenste niveau.

Hoe leer je woorden en welke woorden zijn belangrijk? Wat moeten leerlingen allemaal van een woord weten om het woord te ‘kennen’ en hoe kunnen ze dit het beste aanpakken? Welke rol speelt meertaligheid hierin? Hoe kiest een docent de woorden waar hij aandacht aan wil besteden? Wat zijn schooltaalwoorden en wat doe je met vakspecifieke woorden?

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.

Datum en tijd

Vrijdag 9 december 2016, 10.00-17.00 uur

Prijs

205 euro (inclusief koffie/thee en lunch)

Docenten

drs. Nicky Heijne
drs. Joke Olie

Belle van Zuylenzaal

Inschrijven

Om u in te schrijven voor deze Mastercourse vragen wij u een account bij de Illustere School aan te maken. Als u al een account heeft, gebruikt u uw huidige account. Voor beide opties klikt u hieronder.

Gepubliceerd door  Illustere School