Leergang Redacteur/editor

Voor professionals en andere belangstellenden

04sep2017 31aug2018

Cursus

Een leergang is een verkorte masteropleiding, ingericht voor een specifieke doelgroep.

De leergang Redacteur/editor is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het boekenvak, maar geen volledige academische opleiding ambieert. De leergang is gebaseerd op de duale master Redacteur/editor. De duale master zelf is alleen bedoeld voor reguliere studenten. Het onderwijspakket van de leergang bestaat uit dezelfde vakken als de duale master, met uitzondering van de masterscriptie. Een deelnemer kan de hele leergang volgen, maar het is ook mogelijk een beperkter aantal vakken te kiezen. In welke volgorde en welk tempo de vakken worden gevolgd, mag de deelnemer zelf bepalen. De deelnemer hoeft geen taaltoets af te leggen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen