Verdieping voor classici: Verteltechniek in Vergilius’ Aeneis

23nov2018 07jun2019

Cursus

In deze nascholing bestuderen de cursisten onder leiding van onderzoeker Suzanne Adema delen van Vergilius’ Aeneis, vanuit een voornamelijk narratologische en taalkundige invalshoek. We doen verslag van onze bevindingen in een gezamenlijk commentaar bij de gelezen teksten (pensum Latijn CE 2020). Dit gezamenlijke commentaar heeft docenten Latijn tot doelgroep.

Als onderdeel van deze cursus onderzoeken en bediscussiëren we daarom ook criteria voor de vorm en inhoud van een dergelijk docentencommentaar: met welke vorm en met wat voor lemmata helpt een commentaar een docent bij de voorbereiding van lessen, in dit geval lessen over Vergilius’ Aeneis

Literatuur

  • Cursisten wordt verzocht ‘Narratology and Classics. A Practical Guide’,  van Irene de Jong aan te schaffen (Oxford University Press, 2014, ongeveer 30 euro).
  • Cursisten beschikken over eigen tekst en eventueel vertaling van Vergilius’ Aeneis.

Voor verdere secundaire literatuur (digitaal) wordt gezorgd.

Programma

Na een introducerende eerste bijeenkomst, staat iedere volgende bijeenkomst een passage uit Vergilius’ Aeneis op het programma. Cursisten bereiden die voor, met commentaar/sec. literatuur, en passen narratologische en taalkundige concepten toe. In de bijeenkomst wordt dat besproken en bediscussieren we welke inzichten relevant zijn voor docenten (i.e. de inzichten die verwerkt worden in het docentencommentaar).

Doelgroep

Docenten (Griekse en) Latijnse taal en cultuur

Tijd en locatie

Het betreft een reeks van zes vrijdagmiddagen van 14.00-17.00 uur in de binnenstad van Amsterdam:

  • 23 november 2018
  • 25 januari 2019
  • 1 maart 2019
  • 5 april 2019
  • 10 mei 2019
  • 7 juni 2019

Aantal deelnemers

8-15

Kosten

€ 250

Aanmelden

Binnenkort kun je je via deze pagina aanmelden voor de cursus; heb je interesse of vragen, mail dan naar Suzanne Adema via s.m.adema@uva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen