Arabische cultuur, islamitische beschaving (600-1600)

Aanmelding gesloten

06sep2017

Evenement

Deze reeks neemt u mee terug in de tijd maar is er ook op gericht u te laten zien hoe de klassieke geschiedenis in de huidige tijd doorwerkt zodat er ruimte is om hedendaagse maatschappelijke vraagstukken (bijvoorbeeld islam en geweld) te bediscussiëren.

Het doel van ACIB 600-1600 is inzichten te verschaffen in de historische context van de Arabisch-islamitische cultuur, de ontstaansgeschiedenis van de islamitische ‘orthodoxie’, Westerse beeldvorming over de Arabische en islamitische wereld en de actuele discussie over de islam en het Midden-Oosten. Een belangrijk doel is ook de oefening in de geesteswetenschappelijke praktijk: het kritisch lezen van primaire bronnen (in vertaling) en het academisch schriftelijk rapporteren. Afgezien van een aantal thematisch opgezette  collegebijeenkomsten (e.g. sharīʿa, soefisme, sjiïsme) bestaat de collegereeks uit een historisch overzicht van ca. 600-1600 AD. De collegestof zal veelal aanleiding geven tot bediscussiëring van zeer hedendaagse maatschappelijke vraagstukken (relatie moskee en staat; tolerantie; genderverhoudingen; islam en geweld; ‘the Arab Mind’).

In de hoorcolleges zal een overzicht worden gegeven van het ontstaan van de islam, de geschiedenis en cultuurgeschiedenis van de Arabische wereld tot en met de 16de eeuw (1516). 

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 6 september - 20 oktober 2017 (onder voorbehoud)
  • Tijd(en): woensdagen en vrijdagen 09:00 - 11:00 uur (onder voorbehoud)
  • Aantal colleges: 17
  • Locatie: P.C. Hoofthuis 1.04
  • Cursusprijs: 180 / 162 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Disclaimer: voor de actuele roostergegevens raadpleegt u altijd de roosterwebsite van de UvA. De Illustere School is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het rooster.

Studiemateriaal

  • A. Hourani, A History of the Arab Peoples Warner Books 1991 (of later). Uit dit boek worden vijf hoofdstukken voorgeschreven. In het vervolgvak Cultuur en Maatschappij van het Moderne Midden-Oosten worden nog eens twee hoofdstukken hieruit voorgeschreven.
  • Eén van de volgende twee standaardbiografieën over Mohammed: W. Montgomery WattMuhammadprophet and statesman Oxford U.P. 1961 (later mag ook), of: M. RodinsonMohammed. Een biografie Bulaaq 2008 (1982, vertaling van Mahomet 1968. Men mag ook het Franse origineel of de Engelse vertaling lezen).

Artikelen:

  • Digitaal beschikbaar gestelde reader

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 1, blok 1
Voertaal Nederlands
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 28 augustus 2017 (op basis van beschikbaarheid)

Aanmelden

De aanmelding voor OUC's uit semester 1, blok 1 is gesloten. U kunt zich wel nog aanmelden voor OUC's uit blok 2 en 3.

Na aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct per e-mail uw aanmeldbevestiging (let op: soms komt deze in uw junkmail of spammap terecht).  

Betaling

Het cursusgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor UvA-medewerkers is deelname aan een OUC gratis. Zij volgen een andere aanmeldprocedure.

Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Blackboard. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Blackboard. Voor meer informatie klikt u op de link Veelgestelde vragen over Blackboard.

Handige links

Gepubliceerd door  Illustere School