Grote teksten: Nihilisme en fascisme

Aanmelding gesloten

05sep2017

Evenement

Nihilisme genereert fascisme: de morele soevereiniteit van het individu die in het nihilisme verwaarloosd raakt, wordt in het fascisme weer op het toneel teruggehaald, zij het in de modus van een farce. Mocht het tegen zitten, dan is dit het einde van de liberale democratie, ook heden. Gezien de eindigheid van de mens veronderstelt werkelijke soevereiniteit transcendentie.

In dit college wordt een aantal hypothesen onderzocht:

 1. Nihilisme en fascisme behoren als mogelijkheid hoe dan ook tot de moderne orde.
 2. Waar de moderne orde tot nihilisme vervalt, daar krijgt het fascisme urgentie.
 3. De kwestie is die van de transcendentie (grensoverschrijding): waar de includerende grensoverschrijding verwaarloosd wordt (nihilisme), daar wordt de excluderende grensoverschrijding (fascisme) plausibel. De grens waarom het hier gaat is die van een altijd eindige moraliteit en van een evenzeer eindige legaliteit.

Op college worden eerst de termen nihilisme en fascisme geïntroduceerd, vervolgens de probleemstelling en een hypothese gepresenteerd, en daarna de nodige diepgang verworven door er een aantal klassieke teksten bij te betrekken, om te beginnen:

 • Spinoza - Het staatsbestel van de Joden (Theologisch-politiek tracaat)
 • Friedrich Nietzsche - Voorbij goed en kwaad en De genealogie van de moraal
 • Walter Benjamin - Over de kritiek van de macht en Thesen over geschiedenis

Daarna komen enkele hoofdstukken uit het meer recente debat rond het fascisme aan de orde. Zichtbaar zou kunnen worden dat het hedendaagse fascisme niet alleen maar een historisch incident is en in die zin evenmin een bizar fenomeen.

Data, tijd(en), locatie en prijs

 • Data: 5 september - 12 december 2017 (onder voorbehoud)
 • Tijd: dinsdagen 18.00 - 21.00 uur
 • Aantal colleges: 14
 • Locatie: Oudemanhuispoort, C0.17
 • Cursusprijs: 180 / 162 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Disclaimer: voor de actuele roostergegevens raadpleegt u altijd de roosterwebsite van de UvA. De Illustere School is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het rooster.

Studiemateriaal

 • Spinoza Theologisch-politiek traktaat (Wereldbibliotheek)
 • Friedrich Nietzsche Voorbij goed en kwaad (Arbeiderspers)
 • Friedrich Nietzsche De genealogie van de moraal (Arbeiderspers)
 • Walter Benjamin Maar een storm waait uit het paradijs

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 1, blok 1 en 2
Voertaal Nederlands
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 28 augustus 2017 (op basis van beschikbaarheid)

Aanmelden

De aanmelding voor OUC's uit semester 1, blok 1 is gesloten. U kunt zich wel nog aanmelden voor OUC's uit blok 2 en 3.

Na aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct per e-mail uw aanmeldbevestiging (let op: soms komt deze in uw junkmail of spammap terecht).  

Betaling

Het cursusgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor UvA-medewerkers is deelname aan een OUC gratis. Zij volgen een andere aanmeldprocedure.

Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Blackboard. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Blackboard. Voor meer informatie klikt u op de link Veelgestelde vragen over Blackboard.

Handige links

Gepubliceerd door  Illustere School