Heilige boeken

06sep2017

Evenement

Van de wereldgodsdiensten zijn het jodendom, het christendom en de islam de drie monotheïstische religies. U onderzoekt de structuur, kenmerken en wetenschappelijke bestudering van hun heilige boeken.

De module beoogt studenten een thematisch overzicht te geven van inhoud en teksten die relevant zijn voor de canons (schriftcollecties) van de drie monotheïstische religies - Hebreeuwse Bijbel (HB), Nieuwe Testament (NT) en Koran (K) - tegen de achtergrond van hun eigen tijd en aspecten van de receptiegeschiedenis.

De studenten verwerven inzicht in de grondbeginselen en processen die relevant zijn voor het voortbestaan van deze collecties als sacrale teksten in de 21ste eeuw. Het college bestaat uit (1) een kennismaking met de canonieke teksten en (2) secundaire literatuur daarover. Elektronisch materiaal wordt beschikbaar gesteld op Blackboard.

Collegestructuur: inleidend college; drie maal vier sessies over respectievelijk HB, NT & K, waarin naar de structuur, kenmerken en wetenschappelijke bestudering van de desbetreffende heilige tekst gekeken wordt en een thema behandeld wordt. Afsluitend college.

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 6 september - 15 december 2017 (onder voorbehoud)
  • Tijd: woensdagen of vrijdagen 09.00 - 11.00 uur (nnb op welke dagen de hoorcolleges zijn)
  • Aantal colleges: 14
  • Locatie: Oudemanhuispoort, C0.17
  • Cursusprijs: 180 / 162 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Disclaimer: voor de actuele roostergegevens raadpleegt u altijd de roosterwebsite van de UvA. De Illustere School is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het rooster.

Studiemateriaal

Voor Hebreeuwse Bijbel

  • John J. Collins, A Short Introduction to the Hebrew Bible. Minneapolis: Fortress Press, 2007.

Voor Nieuwe Testament

  • B.D. Ehrman, A Brief Introduction to the New Testament. New York/Oxford: OUP, 2004 of later (N.B. de hoofdstukkenindeling kan licht verschillen).

Voor Koran

  • W.M. Watt, Bell's introduction to the Qur'an. Edinburgh, 1970 (en later). Ned. vert.: Bell's inleiding tot de Koran. Vert. N.J.G. Kaptein. Utrecht, 1986.

Bijbelteksten

  • Aanbevolen zijn de Nieuwe Bijbel Vertaling [NBV] 2004, of de Herziene Willibrord vertaling [KBS] 1995, of de Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap [NBG] 1954.

Koranteksten

  • De aanbevolen koranvertaling is die van Jaber/Jansen, verschenen in verscheidene edities.

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 1, blok 1 en 2
Voertaal Nederlands
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 28 augustus 2017 (op basis van beschikbaarheid)

Aanmelden

Om u aan te melden voor deze collegereeks dient u een account bij de Illustere School aan te maken. Als u al een account heeft, gebruikt u uw huidige account. Voor beide opties klikt u hieronder.

De aanmelding voor de OUC's start binnenkort.

Na aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct per e-mail uw aanmeldbevestiging (let op: soms komt deze in uw junkmail of spammap terecht).  

Betaling

Het cursusgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor UvA-medewerkers is deelname aan een OUC gratis. Zij volgen een andere aanmeldprocedure.

Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Blackboard. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Blackboard. Voor meer informatie klikt u op de link Veelgestelde vragen over Blackboard.

Handige links

Gepubliceerd door  Illustere School