Het verlangen naar geschiedenis

25sep2017

Evenement

In heel Europa verandert rond 1800 de omgang met geschiedenis. Romantiek, technische vernieuwingen en politieke omstandigheden grijpen hier in elkaar om een werkelijke geschiedenisrage te veroorzaken.

Onder invloed van de Franse Revolutie wordt de geschiedenis anders ervaren. De burger kreeg het gevoel dat hijzelf geschiedenis kon maken, en dus ook zelf geschiedenis had. Dat betekent dat hij zich geschiedenis gaat toe-eigenen. Geschiedenis wordt bij wijze van spreken gedemocratiseerd. Ze is niet meer iets van de adel en enkele geleerden, maar ze is van iedereen. De gewone man gaat hunkeren naar geschiedenis. Veel meer mensen kunnen kennis maken met geschiedenis. Niet alleen via geschiedenislessen, ook in musea, via de schilderkunst en de architectuur. En vooral ook in de literatuur, waar de historische roman aan zijn opmars begint.

Over de docent

Marita Mathijsen is bekend als specialist op het gebied van de 19e-eeuwse letterkunde. Ook is zij bekend geworden om haar kritische columns in NRC Handelsblad. In 1991 ontving zij de Multatuliprijs voor De geest van de dichter en in 1998 de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs voor haar populariseringen van de historische Nederlandse literatuur.

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 25 september, 2, 9, en 16 oktober 2017
  • Tijd: maandagen, 15.00 - 17.00 uur
  • Aantal colleges: 4
  • Locatie: Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Belle van Zuylenzaal
  • Cursusprijs: € 130 / € 100 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Belangrijk om te weten

Cursustype Speciale collegereeks
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 1, blok 1
Voertaal Nederlands
Studiemateriaal Marita Mathijsen, Historiezucht. Nijmegen: Vantilt, 2013
Overige informatie --
Uiterste aanmelddatum 24 september 2017 (op basis van beschikbaarheid)

Aanmelden

Om u aan te melden voor deze collegereeks dient u een account bij de Illustere School aan te maken. Als u al een account heeft, gebruikt u uw huidige account. Voor beide opties klikt u hieronder.

Na aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct per e-mail uw aanmeldbevestiging (let op: soms komt deze in uw junkmail of spammap terecht).  

Betaling

U kunt uitsluitend betalen via het afgeven van een eenmalige automatische incasso. Het cursusgeld wordt voor aanvang van de cursus automatisch van uw rekening afgeschreven. 

Handige links

Gepubliceerd door  Illustere School