Inleiding esthetica

Aanmelding gesloten

05sep2017

Evenement

Wat is schoonheid? Wat is kunst? Wat maakt iets mooi? Esthetica: de filosofie die zich bezighoudt met schoonheid en kunst.

Het terrein van de esthetica is in de afgelopen eeuw steeds meer gaan samenvallen met dat van de filosofie van de kunst. Maar van oudsher heeft de esthetica zich veel meer met schoonheid beziggehouden, en daaraan zijn veel van de criteria ontleend die tegenwoordig bij de reflectie op kunst worden ingezet: mooi is wat we “zonder enig belang” beoordelen; het schone is een object van “algemeen welgevallen”; schone natuur lijkt op kunst en schone kunst lijkt op natuur; kunst is “zintuigelijke verschijning van waarheid”; kunst is “volmaakte ervaring”.

Doel van de cursus is om vertrouwd te raken met deze definities en de betreffende theorieen. Er wordt aandacht besteed aan de traditie van Kant, Hegel, Heidegger, Adorno, Dewey en Lyotard.

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 5 september - 17 oktober 2017 (onder voorbehoud)
  • Tijd: dinsdagen 11.00 - 13.00 uur
  • Aantal colleges: 7
  • Locatie: P.C. Hoofthuis, 1.05
  • Cursusprijs: 140 / 126 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Disclaimer: voor de actuele roostergegevens raadpleegt u altijd de roosterwebsite van de UvA. De Illustere School is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het rooster.

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 1, blok 1
Voertaal Nederlands
Studiemateriaal Literatuur wordt op Blackboard geplaatst
Overige informatie

U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 

Uiterste aanmelddatum 28 augustus 2017 (op basis van beschikbaarheid)

Studiemateriaal

Tijdens de cursus maken we gebruik van het boek: Frank Vande Veire, Als in een donkere spiegel: de kunst in de moderne filosofie (Amsterdam, Sun, 2002), in het bijzonder van de hoofdstukken over Kant, Hegel, Heidegger en Adorno. Deze hoofdstukken zullen beschikbaar zijn via Blackboard.

In het algemeen is het wel aanbevolen, om de teksten van de klassieke auteurs over die we het zullen hebben zelf aan te kopen. Dat geldt zeker voor Heideggers De oorsprong van het kunstwerk (Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2009), misschien ook voor: Adorno, Zonder richtlijn. Parva aesthetica (octavo 2012).

Overzichts- of naslagwerken:

  1. Thomas Baumeister, De filosofie en de kunsten: van Plato tot Beuys (Budel, Damon, 1999).
  2. Cynthia Freeland, But is it Art? An Introduction to Art Theory (Oxford, Oxford University Press, 2001).
  3. Michael Kelly (red), Encyclopedia of Aesthetics, (Oxford, Oxford University Press, 1998).
  4. Kai Hammermeister, The German Aesthetic Tradition, Cambridge University Press 2002.

Aanmelden

De aanmelding voor OUC's uit semester 1, blok 1 is gesloten. U kunt zich wel nog aanmelden voor OUC's uit blok 2 en 3.

Na aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct per e-mail uw aanmeldbevestiging (let op: soms komt deze in uw junkmail of spammap terecht).  

Betaling

Het cursusgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor UvA-medewerkers is deelname aan een OUC gratis. Zij volgen een andere aanmeldprocedure.

Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Blackboard. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Blackboard. Voor meer informatie klikt u op de link Veelgestelde vragen over Blackboard.

Handige links

Gepubliceerd door  Illustere School