Van Mozes tot Spinoza: Inleiding premoderne Joodse geschiedenis

Aanmelding gesloten

04sep2017

Evenement

Docenten Irene Zwiep en Resianne Smidt van Gelder-Fontaine geven een overzicht van de belangrijkste momenten uit de joodse cultuurgeschiedenis in de Oudheid en Middeleeuwen en inzicht in het specifieke karakter van het rabbijnse jodendom.

De module biedt een inleiding in de joodse cultuurgeschiedenis voor 1800, en bestaat uit twee delen.

Deel 1

Het onderdeel ‘rabbijns jodendom’ beoogt een kennismaking met het vroege rabbijnse jodendom in zijn historische context. Na een korte schets van het ontstaan van de rabbijnse beweging rond de val van de Tempel in het jaar 70 CE, volgt een overzicht van de voornaamste rabbijnse normen, waarden en strategieën. Die worden niet alleen geplaatst in de context van de antieke wereld, maar ook gerelateerd aan de ontwikkelingen die het jodendom in later eeuwen, inclusief de moderne tijd, heeft doorgemaakt. Naast informatie wil het college ook een indruk geven van de bronnen waarop de huidige academische (re-)constructies gebaseerd zijn, en relevante theorieën en controversen daarover aanstippen. 

Deel 2

Het onderdeel ‘Middeleeuwen’ behandelt zowel de continuïteit met het vroege rabbijnse jodendom als de verschillen, door in te gaan op de opkomst van nieuwe genres en geestelijke stromingen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de wisselwerking tussen joden en hun niet-joodse omgeving. Het werkcollege is tevens een oefening in het lezen van joodse teksten rond een thema, auteur of genre.

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 4 september - 19 oktober 2017
  • Tijd: maandagen, 13.00 - 15.00 uur en donderdagen, 12.00 - 15.00 uur
  • Aantal colleges: 14
  • Locatie: P.C. Hoofthuis 1.15 (ma) en 6.05 (do)
  • Cursusprijs: 180 / 162 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Disclaimer: voor de actuele roostergegevens raadpleegt u altijd de roosterwebsite van de UvA. De Illustere School is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het rooster.

Studiemateriaal

Handboek bij deze colleges is:

Eliezer Segal, Introducing Judaism. London & New York: Routledge, 2009.

De volledige bibliografie + teksten worden op het eerste college bekendgemaakt en voor zover mogelijk via Blackboard verspreid.

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 1, blok 1
Voertaal Nederlands
Studiemateriaal Volgt
Overige informatie

U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. De excursie is niet toegankelijk voor toehoorder.

Uiterste aanmelddatum 28 augustus 2017 (op basis van beschikbaarheid)

Aanmelden

De aanmelding voor OUC's uit semester 1, blok 1 is gesloten. U kunt zich wel nog aanmelden voor OUC's uit blok 2 en 3.

Na aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct per e-mail uw aanmeldbevestiging (let op: soms komt deze in uw junkmail of spammap terecht).  

Betaling

Het cursusgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor UvA-medewerkers is deelname aan een OUC gratis. Zij volgen een andere aanmeldprocedure.

Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Blackboard. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Blackboard. Voor meer informatie klikt u op de link Veelgestelde vragen over Blackboard.

Handige links

Gepubliceerd door  Illustere School