Wetenschapsfilosofie 1

Aanmelding gesloten

07sep2017

Evenement

Het vak Wetenschapsfilosofie is een jaarlijks terugkerend vak in het aanbod van Open UvA-Colleges en biedt een uitstekende basiskennis van de huidige stand van zaken in de wetenschapsfilosofie.

Het inleidende vak Wetenschapsfilosofie I heeft een historische doelstelling. In de eerste plaats willen we laten zien dat de ontwikkeling van wetenschap en filosofie niet afzonderlijk van elkaar begrepen kunnen worden. Sterker nog, wie de geschiedenis van de wetenschap buiten beschouwing laat, ziet niet hoe de filosofie geworden is tot wat ze is. En andersom: de vertaling van filosofische naar wetenschappelijke problemen en benaderingen heeft tot nieuw en vruchtbaar empirisch onderzoek geleid. In de tweede plaats willen we de ontwikkeling van de sociale en geesteswetenschappen in hun historische kader analyseren.

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 7 september - 19 oktober 2017
  • Tijd: donderdagen, 13.00 - 15.00 uur
  • Aantal colleges: 7
  • Locatie: Oudemanhuispoort D0.09
  • Cursusprijs: 140 / 126 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Disclaimer: voor de actuele roostergegevens raadpleegt u altijd de roosterwebsite van de UvA. De Illustere School is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het rooster.

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 1, blok 1
Voertaal Nederlands
Studiemateriaal Volgt
Overige informatie

U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. De excursie is niet toegankelijk voor toehoorder.

Uiterste aanmelddatum 28 augustus 2017 (op basis van beschikbaarheid)

Aanmelden

De aanmelding voor OUC's uit semester 1, blok 1 is gesloten. U kunt zich wel nog aanmelden voor OUC's uit blok 2 en 3.

Na aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct per e-mail uw aanmeldbevestiging (let op: soms komt deze in uw junkmail of spammap terecht).  

Betaling

Het cursusgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor UvA-medewerkers is deelname aan een OUC gratis. Zij volgen een andere aanmeldprocedure.

Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Blackboard. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Blackboard. Voor meer informatie klikt u op de link Veelgestelde vragen over Blackboard.

Handige links

Gepubliceerd door  Illustere School