Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Het populaire college 'De geschiedenis van de filosofie' biedt een overzicht van de filosofie van de presocratici (6e – 5e eeuw voor Christus) tot aan de filosofie van Nietzsche (1844-1900). Deelnemers lezen werken van filosofen uit verschillende historische perioden. Hoe verhouden deze zich tot elkaar en hoe zijn ze deel gaan uitmaken van de filosofische canon?

Detail Summary
Datum Start 5 februari 2018 Eind 22 mei 2018

Het college behandelt vier tijdsperioden en vier thema’s.

 1. Mens en Kosmos in de Oudheid. Wij onderzoeken het ontstaan van de filosofie in de klassieke oudheid, ethiek en metafysica in het denken van Socrates en Plato, en opvattingen over ziel en kosmos in Aristoteles, het Stoïcisme, en het Epicurisme.
 2. Platonisme en Aristotelianisme in de Middeleeuwen. Wij behandelen de synthese van de Platoonse wijsbegeerte met het christendom in het denken van Augustinus, en de opkomst van de Aristotelische natuurfilosofie, psychologie, en metafysica in het denken van Thomas van Aquino.
 3. De wetenschappelijke revolutie en de moderne filosofie. We onderzoeken hoe wetenschappelijke ontwikkelingen in de zestiende en zeventiende eeuw aanleiding gaven tot de verwerping van het Aristotelianisme en het formuleren van een nieuw type filosofie. Speciale aandacht wordt geschonken aan de relatie tussen filosofie en natuurwetenschap in het denken van Galilei, Bacon, Descartes, Locke, Leibniz en Kant.
 4. Historische onderzoek en filosofie in de negentiende eeuw. Wij bestuderen de opkomst van historisch onderzoek in de filosofie en de wetenschappen aan de hand van denkers als Hegel, Marx, Darwin, en Nietzsche. 

Data, tijd(en), locatie en prijs

 • Data: 5 februari - 22 mei 2018
 • Tijd(en): maandagen 11.00 - 13.00 uur en dinsdagen 15.00 - 17.00 uur
 • Aantal colleges: 28
 • Locatie: Oudemanhuispoort, D1.09 (ma) en D0.09 (di)
 • Prijs: 240 / 216 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Disclaimer: voor de actuele roostergegevens raadpleegt u de roosterwebsite van de UvA. De Illustere School is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het rooster.

Studiemateriaal

 1. Teksten op blackboard
 2. Zelf aan te schaffen literatuur:
  • Anthony Kenny, An Illustrated Brief History of Western Philosophy, Wiley-Blackwell, London 2006 [paperback]
  • Immanuel Kant: Prolegomena,Vertaling Jabik Veenbaas en Willem Visser, uitgeverij Boom, Amsterdam, 2012
  • Friedrich Nietsche, De genealogie van de moraal, Vertaling Thomas Graftdijk, Hans Driessen, Arbeiderspers, Nietzsche-bibliotheek, Amsterdam, 2014.

Overzicht teksten op Blackboard [NB: deze moeten dus niet aangeschaft te worden. Tevens kunnen er nog kleine wijzigingen in onderstaande overzicht aangebracht worden].

 1. Plato Euthyphro in J. Cooper, D. Hutchinson. Plato: Complete Works. Indianapolis: Hackett 1997. [16 p.]
 2. Plato, Apologie in X. de Win (trans.). Plato: Verzameld werk (deel 1). Baarn: Agora.
 3. Aristotle, De Anima. Translated by J.A Smith. Available at The Internet Classics Archive
 4. Lucretius, De rerum natura. Translated by William Ellery Leonard. Available at The Internet Classics Archive
 5. Augustine, Selected fragments, in G. Klima (ed.) Medieval Philosophy. Essential Readings with Commentary. Oxford: Wiley-Blackwell 2007 [10. P].
 6. Augustine, De Magistro, in P. King (trans.), Against the Academicians and the Teacher. Indianapolis: Hackett 1995 [Selection].  
 7. Aquinas, On the principles of Nature, in J. Hause en R. Pasnau (eds.), Aquinas. Basic Works. Indianapolis: Hackett 2014. [12. P].
 8. Aquinas, Summa Theologiae (1.75.1-5), in R. Pasnau (trans.) Thomas Aquinas. Treatise on Human Nature. Indianapolis: Hackett 2002 [18.p].
 9. Galileo, “A moving earth is More Probable Than the Alternative”, in T. McGrew, M. Alspector-Kelly, F. Allhof (eds), Philosophy of Science: A Historical Anthology. Oxford: Wiley-Blackwell [5.p.].
 10. Bacon, The New Organon. In the version of Jonathan Bennet. [Preface and Book I, 24 p.].
 11. Descartes, Principles of Philosophy. In the version of Jonathan Bennet. [Part 1 and selection of part 2, 29 p].
 12. Locke, An Essay Concerning Human Understanding. In the version of Jonathan Bennet. [Book IV, Chapter i-iii, 20.p].
 13. Leibniz, Monadology. In the version of Jonathan Bennet. [13.p].
 14. Beiser, F. ‘The Enlightenment and Idealism’, in: K. Ameriks (red.), The Cambridge Companion to Idealism. Cambridge: Cambridge University Press 2006, pp. 18-36.
 15. Singer, P. Hegel. Rotterdam: Lemniscaat 2000, pp. 21-40.
 16. Hegel, G. W. F. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (Sections 1-18, 79-82). Translations are also available.
 17. Störig, H.J. ‘Marx’, in: Geschiedenis van de Filosofie II, Utrecht: Het Spectrum, 2000, pp. 533-543.
 18. Marx, ‘De zogeheten oorspronkelijke accumulatie’ in: Marx, Karl. Het kapitaal. Boom, Amsterdam.
 19. Rée, P. ‘The Origin of the Moral Sensations’, trans. by Robin Small. In R. Small (ed.), Basic Writings, Urbana & Chicago: University of Illinois Press, 2003 [ca. 13. p.].

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 2, blok 1 en 2
Voertaal Nederlands
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 29 januari 2018 (op basis van beschikbaarheid)

Aanmelden

Om u aan te melden voor deze collegereeks dient u een account bij de Illustere School aan te maken. Als u al een account heeft, gebruikt u uw huidige account. Voor beide opties klikt u hieronder.

Aanmelden

Aanmelden voor UvA-medewerkers

Na aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct per e-mail uw inschrijfbevestiging (let op: soms komt deze in uw junkmail of spammap terecht).  

Betaling

Het cursusgeld wordt voor aanvang van het Open UvA-College van uw rekening afgeschreven. Voor UvA-medewerkers is deelname aan een OUC gratis. Zij volgen een andere aanmeldprocedure.

Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Ook toehoorders mogen gebruik maken van Blackboard. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Blackboard. Voor meer informatie klikt u op de link Veelgestelde vragen over Blackboard.

Handige links

Studiegids

Rooster

Veelgestelde vragen over Blackboard