Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Ontwikkeling en transformatie van steden vormen continue processen, die worden gestuurd door demografische ontwikkelingen, conjunctuur, rampen, technische innovaties en slijtage. De stadsontwikkeling van Amsterdam is daarom – in vergelijking met steden als Berlijn of Parijs – niet hetzelfde. Voor elk van deze steden geldt echter dat de stad voor gebruikers, bewoners, bestuurders en bezoekers een dynamisch gegeven is, waarbij het steeds het doel is de stad ‘eigentijds’ te houden.

Detail Summary
Datum Start 4 april 2018 Eind 23 mei 2018

Ons besef van de historische stad is een relatief recente constructie, die in heel Europa is omgezet in beschermingsbeleid en bepalingen over de omgang met de stad. Dit beleid stond en staat in die steden regelmatig op gespannen voet met functieveranderingen, cityvorming, doorbraken en eisen van duurzaamheid. Met als uitgangspunt Amsterdam zal in deze collegereeks worden gekeken naar transformatiemomenten in de geschiedenis en naar de keuzes die hierbij zijn gemaakt. Door inzichtelijk te maken welke factoren voor deze transformatie hebben gezorgd en hoe de gebouwde omgeving daarop heeft gereageerd, raakt de student vertrouwd met de dynamiek van de stedelijke ontwikkeling.

Hoe worden keuzes voor behoud of transformatie gelegitimeerd? En hoe dragen zij bij aan de dynamiek van de stedelijke identiteit? En wat is onze eigen rol bij het bepalen van het geschiedbeeld? In deze module zullen studenten zelf onderzoeken hoe de verschuivende waardering van de gebouwde omgeving in het verleden tot andere beslissingen heeft geleid in de omgang met de stad met als doel het op interdisciplinaire wijze inzichtelijk maken welke onderdelen daarbij kwetsbaar zijn en welke minder beïnvloed worden door verschuivende visies.

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 4 april - 23 mei 2018
  • Tijd: woensdagen 15.00 - 18.00 uur
  • Aantal colleges: 8
  • Locatie: Oudemanhuispoort, C1.23
  • Cursusprijs: 160 / 144 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Disclaimer: voor de actuele roostergegevens raadpleegt u altijd de roosterwebsite van de UvA. De Illustere School is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het rooster.

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 2, blok 2
Voertaal Nederlands
Studiemateriaal Wordt nader bekend gemaakt/aangeboden op Blackboard
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum Dit OUC zit vol.

Na aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct per e-mail uw aanmeldbevestiging (let op: soms komt deze in uw junkmail of spammap terecht).  

Betaling

Het cursusgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor UvA-medewerkers is deelname aan een OUC gratis. Zij volgen een andere aanmeldprocedure.

Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Blackboard. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Blackboard. Voor meer informatie klikt u op de link Veelgestelde vragen over Blackboard.

Handige links

Studiegids

Rooster

Veelgestelde vragen over Blackboard

Annuleren