Theoretische filosofie 2

03apr2018 15mei2018

Evenement

De collegereeks "Theoretische filosofie" bestaat uit 2 delen. In deel 2 wordt de filosofie van taal en cognitie behandeld.

Wat kunnen we weten, hoe weten we dat en hoe kunnen we daarover spreken? In dit Open UvA-College worden deze centrale vragen in de theoretische filosofie besproken.

Het curriculum van Theoretische filosofie is opgebouwd uit twee vakken in het tweede semester, die op elkaar aansluiten. In het eerste blok lag de nadruk op metafysica en kentheorie, in Theoretische Filosofie 2 gaan we verder met de filosofie van taal en cognitie. Centrale vragen zijn: hoe doen we kennis op, hoe komt deze in taal tot uitdrukking, en wat is daarin de relatie van de geest met de (culturele, lichamelijke, waargenomen) werkelijkheid? Daarbij komen ook fundamentele aannames binnen de huidige taal- en cognitiewetenschappen aan bod.

In de colleges ligt de nadruk op het argumentatieve karakter van de filosofie. De opzet van het college is dan ook niet historisch maar systematisch: argumenten uit verschillende historische contexten worden naast elkaar besproken. De teksten zijn afkomstig uit verschillende tradities, zoals de analytische taalfilosofie, philosophy of mind en de fenomenologie.

Het college bestaat uit evenveel hoorcolleges als werkgroepen. In de hoorcolleges worden de onderwerpen in grote lijnen uiteengezet, ondersteund door handboekteksten en overzichtsartikelen. In de werkgroepen* worden daarnaast specifieke posities aan de hand van primaire teksten verder geanalyseerd. Er worden daartoe zowel historische als hedendaagse teksten gelezen. We lezen ondermeer stukken van Frege, Wittgenstein, Putnam, Quine, Davidson, Husserl, Merleau-Ponty en Dreyfus.

*Let op: toehoorders mogen alleen de hoorcolleges volgen en niet de werkgroepen.

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 3 april - 15 mei 2018
  • Tijd: dinsdagen 11.00 - 13.00 uur
  • Aantal colleges: 7
  • Locatie: Oudemanhuispoort D1.09
  • Cursusprijs: 140 / 126 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Disclaimer: voor de actuele roostergegevens raadpleegt u altijd de roosterwebsite van de UvA. De Illustere School is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het rooster.

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 2, blok 2
Voertaal Nederlands
Studiemateriaal

'Taal en betekenis' --Stokhof \
Philosophische Untersuchungen - Wittgenstein Digitale reader

Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 27 maart 2018 (op basis van beschikbaarheid)

Aanmelden

Om u aan te melden voor deze collegereeks maakt u een account aan bij de Illustere School. Als u al een account heeft, gebruikt u uw huidige account. Voor beide opties klikt u hieronder.
Voor UvA-medewerkers is deelname aan een OUC gratis. Zij volgen een andere aanmeldprocedure.

Na aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct per e-mail uw aanmeldbevestiging (let op: soms komt deze in uw junkmail of spammap terecht).  

Betaling

Het cursusgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor UvA-medewerkers is deelname aan een OUC gratis. Zij volgen een andere aanmeldprocedure.

Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Blackboard. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Blackboard. Voor meer informatie klikt u op de link Veelgestelde vragen over Blackboard.

Handige links

Gepubliceerd door  Illustere School