Zuid-Afrikaanse Literatuur, cultuur en geschiedenis

07feb2018 21mrt2018

Evenement

NIEUW OUC: een prachtige collegereeks over de cultuur, literatuur en geschiedenis van Zuid-Afrika. U leest bekende schrijvers als J.M. Coetzee, Jonny Steinberg en Marlene van Niekerk en bestudeert het Zuid-Afrikaanse culturele "archief".

De natuurlijke omgeving en ruimte spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van Zuid-Afrikaanse identiteiten in heden en verleden. Deze natuurlijke ruimte is geen statisch gegeven, maar dynamisch en aan veel verandering onderhevig, bijvoorbeeld door processen van urbanisering, industriële ontwikkeling en economische groei in Zuidelijk Afrika. Ook de tradities waarmee de natuur en natuurlijke ruimten verbeeld en geïnterpreteerd worden (bv de plaasroman, literatuur en kunst over jagen en dieren, over water, mijnbouw, etc.) zijn dynamisch en reageren op veranderende sociaal-culturele omstandigheden. Deze veranderingen in de verbeelding van natuurlijke ruimte, en de wijze waarop deze bestudeerd worden (vgl. het "ecocriticism" van de jaren negentig met de huidige "anthropocene Humanities"), geven inzicht in de menselijke beleving en betekenisgeving van moderniteit.

Een nauwkeurige bestudering van het Zuid-Afrikaanse culturele “archief” laat ook de ongelijke machtsverhoudingen tussen de verschillende sociale groepen binnen de Zuid-Afrikaanse "regenboognatie" zien. Intertekstuele analyse zal duidelijk maken hoe macht en hegemonie de relaties tussen groepen (nog steeds) disciplineren en definiëren, zij het in nieuwe permutaties na het afschaffen van de apartheid. Toegang tot natuurlijke bronnen en de wijze waarop en door wie de natuur wordt beheerd en beheerst, zijn niet alleen bepalend voor de totstandkoming van groepsidentiteiten, maar ook voor de relaties tussen socio-culturele en socio-economische groepen.

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 7 februari - 21 maart 2018
  • Tijd(en): woensdagen 15.00 - 18.00 uur
  • Aantal colleges: 7
  • Locatie: P.C. Hoofthuis 4.04
  • Cursusprijs: 160 / 144 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Disclaimer: voor de actuele roostergegevens raadpleegt u altijd de roosterwebsite van de UvA. De Illustere School is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het rooster.

Studiemateriaal

Primaire teksten worden voor aanvang van het college bekend gemaakt, en o.a. werk van schrijvers als Marlene van Niekerk, Antjie Krog, J.M. Coetzee, Lauren Beukes, Jonny Steinberg, Charles van Ohnselen zal worden gelezen. Overig studiemateriaal en secundaire literatuur worden enkele weken voor aanvang van het vak via Blackboard bekend gemaakt.

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Werkgroep
Semester/blok Semester 2, blok 1
Voertaal Nederlands
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 29 januari 2018 (op basis van beschikbaarheid)

Aanmelden

Om u aan te melden voor deze collegereeks maakt u een account aan bij de Illustere School. Als u al een account heeft, gebruikt u uw huidige account. Voor beide opties klikt u hieronder.

Na aanmelding

Na aanmelding ontvangt u direct per e-mail uw aanmeldbevestiging (let op: soms komt deze in uw junkmail of spammap terecht).  

Betaling

Het cursusgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor UvA-medewerkers is deelname aan een OUC gratis. Zij volgen een andere aanmeldprocedure.

Blackboard

Blackboard is de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Blackboard. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Blackboard. Voor meer informatie klikt u op de link Veelgestelde vragen over Blackboard.

Handige links

Gepubliceerd door  Illustere School