NIEUW: Nationaal denken in Europa

Open UvA-College

03sep2018 17okt2018

Evenement

In dit vak wordt de intellectuele en politieke geschiedenis in Europa vanaf de late Middeleeuwen tot de eenentwintigste eeuw bestudeerd, waarbij een bijzondere aandacht uitgaat naar de wisselwerkingen en dwarsverbanden tussen cultuur en politiek.

Centraal in de colleges staat de ontwikkeling van het denken over ‘de natie’ en ‘Europa’. In de hoorcolleges zal de cultuurgeschiedenis van het nationale denken en het nationalisme in kaart worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de opkomst van de landstalen als cultuurdragende communicatiemedia, op de herontdekking van de tribale (niet-klassieke) wortels van de Europese naties, op de groeiende beklemtoning van culturele verscheidenheid als vorm van rijkdom en op het toenemende belang van culturele identiteit in het natie- en staatsvormingsproces sinds de Romantiek en de ondergang van het Napoleontische keizerrijk. 

Opmerkingen

De hoorcolleges worden in het Engels gegeven.

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 3 september - 17 oktober 2018
  • Tijd(en): maandagen 13.00 - 15.00 uur en woensdagen 15.00 - 17.00 uur
  • Locatie: Oudemanhuispoort D0.08
  • Prijs: 190 / 171 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Studiemateriaal

  • Joep Leerssen, National Thought in Europe. A Cultural History, Amsterdam University Press, 2006 of latere drukken uit 2008 of 2010.
  • Reader met verschillende teksten.

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 1, blok 1
Voertaal Nederlands
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 23 augustus 2018 (op basis van beschikbaarheid)

 

CANVAS

Canvas is de (nieuwe) digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Ook toehoorders mogen gebruik maken van Canvas. Voor meer informatie klikt u op de link hieronder.

Gepubliceerd door  Illustere School