NIEUW: Tien Jaar Oorlog! Nederland en de Lange Tweede Wereldoorlog, 1940-1949

Open UvA-College

31okt2018 12dec2018

Evenement

Nederland was tussen 1940 en 1949 een oorlogvoerende natie. Eerst bezetten Nazi-Duitsland het moederland en het keizerlijke Japan kolonie Nederlands-Indië. Na de bevrijding in 1945 konden de Nederlanders gaan werken aan de wederopbouw van de samenleving en de economie - tenminste, dat dachten ze in de feestelijke zomer van 1945.

Het zou anders lopen: op de nederlaag van Japan volgde het uitroepen van de Republiek Indonesië. Zo begon er een nieuw grootschalig gewapend conflict en dat duurde tot eind 1949, toen de voormalige kolonie onafhankelijk werd. In die jaren zond Nederland meer dan 120.000 vrijwillige- , dienstplichtige- en beroepsmilitairen overzee om het gezag in de kolonie te herstellen. Twee maal besloot de regering tot grootschalig militair ingrijpen, de zogenoemde Politionele Acties.

De Nederlandse natie, de nationale identiteit en de overgang van koloniaal wereldrijk naar een kleine Europese mogendheid waren in de jaren veertig inzet van strijd. De samenleving was in dat decennium ingericht op oorlog, met alle gevolgen van dien: oorlogseconomie, dwang, repressie, levensgevaar. Er waren diverse vormen van dienstplicht en gedwongen verplaatsingen van de bevolking. Mensen gingen denken in termen van goed en fout, en ontwikkelden naast idealen van heldendom en martialiteit ook ambivalentie ten aanzien van gezag. Hoewel het bevrijdingsjaar 1945 in de collectieve herinnering voortleeft als een jaar van uitbundige vreugde na doorstaan leed bleef de oorlogstoestand op een andere manier voortbestaan.

In dit vak zullen we de continuïteit gaan onderzoeken vanuit het perspectief van het jaar 1945. In 2013 publiceerde de Brits-Nederlandse schrijver Ian Buruma zijn internationaal veelgeprezen monografie 1945 Biografie van een jaar. Hij beschrijft hoe de mensen van toen probeerden hun leven weer op te pakken. Ze moesten in het reine zien te komen met de verse herinnering aan oorlog en repressie en tegelijkertijd hun toekomst vorm geven in een geschonden wereld. De deelnemers aan het college zullen reflecteren op Nederland in de jaren veertig aan de hand van de analyse van Buruma over het cruciale jaar 1945. Iedere student kiest een specifiek thema dat door middel van bronnen- en literatuurstudie wordt uitgediept, waarbij ook kan worden gedacht aan recente biografieën van de politicus Gerbrandy, de koloniale bestuurder Van Mook, de generaal Spoor of de journalist Goedhart.

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 31 oktober - 12 december 2018
  • Tijd: woensdagen 15.00 - 18.00 uur
  • Aantal colleges: 7
  • Locatie: Bushuis, F2.11C
  • Cursusprijs: 150 / 135 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Studiemateriaal

  • (relevante onderdelen van) handboeken ter inleiding, door de docent nader te bepalen.
  • nader te selecteren monografieën
  • de hiervoor onder 3 genoemde bronnen 

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Werkcolleges
Semester/blok Semester 1, blok 2
Voertaal Nederlands
Bijzonderheden Enkele bijeenkomsten vinden op het NIOD plaats
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 21 oktober 2018 (op basis van beschikbaarheid)

 

CANVAS

Canvas is de (nieuwe) digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Canvas. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Canvas. Voor meer informatie klikt u op de link hieronder.

Gepubliceerd door  Illustere School