NIEUW: Samen leven in de grote stad

Open UvA-College

02apr2019 24mei2019

Evenement

Al sinds hun ontstaan zijn steden centra van welvaart, sociale mobiliteit en creativiteit. Doorgaans wordt het succes van de stad toegeschreven aan de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen mannen en vrouwen uit verschillende sociale klassen, van verschillende leeftijden, etnische achtergronden en religieuze overtuigingen.

Toch gaven deze onderlinge verschillen ook regelmatig aanleiding tot grote spanningen. Hoewel historici zich voornamelijk op deze stedelijke conflicten hebben geconcentreerd, is de vraag waarom de maatschappelijke orde in steden vaak stabiel bleef minstens zo belangrijk.

Deze cursus biedt een panoramisch overzicht van de uiteenlopende, maar vaak verrassend vergelijkbare manieren waarop stedelijke instituties en stadsbewoners sinds de klassieke Oudheid in het Middellandse Zeegebied en de westerse wereld een antwoord hebben gezocht op die steeds terugkerende en blijvend actuele vraag: hoe kunnen we in grote steden het beste samen leven? De docenten gaan op basis van hun eigen onderzoek en concrete thema’s op zoek naar dwarsverbanden met stedelijke ontwikkelingen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Zo wordt een geschiedenis geschetst waarin hedendaagse stedelijke vraagstukken verbonden worden aan zowel het verleden als de niet-westerse wereld.

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 2 april - 24 mei 2019
  • Tijd: dinsdagen 13.00 - 15.00 uur en vrijdagen 15.00 - 17.00 uur
  • Locatie: Oudemanhuispoort, C0.17
  • Cursusprijs: 220 / 198 euro (kortingsprijs voor AUV-leden)

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 2, blok 2
Voertaal Nederlands
Studiemateriaal
  • Handboek: Andrew Lees, The City: A World History (Oxford 2015) [beschikbaar in paperback bij boekhandel Athenaeum]
  • Per hoorcollege circa 50 tot 80 pagina’s aanvullende literatuur
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 24 maart 2019 (op basis van beschikbaarheid)

CANVAS

Canvas is de (nieuwe) digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Ook toehoorders mogen gebruik maken van Canvas. Voor meer informatie klikt u op de link hieronder.

Gepubliceerd door  Illustere School