Aanmelden

Aanmelden voor de leergang kan tot uiterlijk 15 december of 15 juni voorafgaand aan het semester waarin men wil starten. Vóór inschrijving vindt een persoonlijk intakegesprek plaats met de coördinator, prof. dr. Folkert Kuiken en/of diens vervanger dr. Sible Andringa. Plaatsing voor de colleges geschiedt in volgorde van aanmelding. Per vak worden maximaal vijf leergangstudenten toegelaten. Selectie van de beste kandidaten behoort daarom tot de mogelijkheden. Indien het college van uw keuze vol zit, krijgt u bericht.

  • dhr. prof. dr. F. (Folkert) Kuiken

    dhr. prof. dr. F. (Folkert) Kuiken

    F.Kuiken@uva.nl | T: 0205253850

    Ga naar detailpagina

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

23 januari 2018