Kosten en betaling

Betaling geschiedt per vak. Een vak van 6 EC kost € 690. De benodigde literatuur is niet bij de prijs inbegrepen. Na het intakegesprek en de plaatsing (op basis van beschikbaarheid) ontvangt u een factuur. Er wordt over de prijzen geen btw berekend. Aan de prijzen zoals vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend. U dient er rekening mee te houden dat de prijzen jaarlijks verhoogd (kunnen) worden. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling kan toegang tot het college geweigerd worden. 

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

23 januari 2018