Leergang NT2 en meertaligheid

Voor professionals en andere belangstellenden

NT2

Voor wie is de leergang bedoeld?

Met de leergang Nederlands als tweede taal kunnen docenten NT2, materiaalontwikkelaars, beleidsmakers of andere belangstellenden die in het bezit zijn van een doctoraal-, master-, bachelor- of hbo-diploma én werkervaring hebben op het gebied van NT2 hun kennis op dit terrein uitbreiden. Leergangstudenten kiezen maximaal drie van de vier vakken die worden aangeboden in de duale master Nederlands als tweede taal. Bij de toelating tot de leergang hanteren wij dezelfde criteria als voor studenten die voor het masterprogramma worden geselecteerd, dat wil zeggen een afgeronde studie, een academisch denk- en werkniveau en een duidelijke motivatie voor het volgen van de leergang.

Uit welke onderdelen bestaat de leergang?

Deelnemers aan de leergang NT2 en meertaligheid kunnen maximaal drie van de onderstaande vakken volgen. 

Vakken Prijs  Studiepunten
Tweedetaalverwerving en -taalonderwijs € 690           6
Ontwikkeling leermiddelen NT2 € 690           6
Leerkrachtdidactiek NT2 € 690           6
De meertalige samenleving. Beleid en praktijk € 690           6

Wat is de studiebelasting?

De studiebelasting is voor een vak van zes studiepunten 20 uur per week gedurende een periode van acht weken. Deze 20 uur omvat twee maal twee contacturen per week en daarnaast 16 uur voorbereiding. Met het oog op de verwachte beschikbaarheid van belangstellenden voor de leergang NT2 en meertaligheid wordt geprobeerd de colleges aan het einde van de dag te roosteren (van 15.00-17.00 uur).

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de leergang kunt u contact opnemen met de coördinator, prof. dr. Folkert Kuiken.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

23 januari 2018