Leergang Redacteur/editor

Voor professionals en andere belangstellenden

Redacteur/editor

Wat is een leergang en voor wie is het bedoeld?

Een leergangen is een verkorte masteropleiding, ingericht voor een specifieke doelgroep. De leergang Redacteur/editor is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het boekenvak, maar geen volledige academische opleiding ambieert. De leergang is gebaseerd op de duale master Redacteur/editor. De duale master zelf is alleen bedoeld voor reguliere studenten. Het onderwijspakket van de leergang bestaat uit dezelfde vakken als de duale master, met uitzondering van de masterscriptie. Een deelnemer kan de hele leergang volgen, maar het is ook mogelijk een beperkter aantal vakken te kiezen. In welke volgorde en welk tempo de vakken worden gevolgd, mag de deelnemer zelf bepalen. De deelnemer hoeft geen taaltoets af te leggen.

Programma

In de studiegids van de UvA staan de colleges die u kunt volgen uitgebreid beschreven. Klik hiervoor op de links van de vakken. De meeste vakken worden aangeboden in het eerste semester (september-januari). In het tweede semester (februari-juni) kunnen deelnemers drie keuzevakken volgen.

Semester 1 

Vak Prijs* EC
Taalanalyse en tekstredactie € 1.380 12
Literatuur & boekbedrijf € 1.380 12

Semester 2

Vak Prijs* EC
Literair erfgoed € 690 6
Blok 1-2: drie keuzevakken    
Masterclass Redigeren Fictie (juni) € 690 6
NUV Masterclass 'sales, marketing, digitale innovatie & non-fictie' € 690 6
Stage (optioneel en alleen na goedkoering coordinator) € 175 --

*Aan de prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Stage

Voor cursisten die de leergang met succes hebben afgerond en over voldoende motivatie beschikken, kan in sommige gevallen een stage bij een uitgeverij geregeld worden. De kosten voor de stagebemiddeling zijn 175 euro. U kunt voor de stage geen studiepunten halen.

Wat is de studiebelasting?

De studiebelasting is voor een vak van zes studiepunten 20 uur per week gedurende een periode van acht weken. Deze 20 uur omvat twee maal twee contacturen per week en daarnaast 16 uur voorbereiding. 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de leergang kunt u contact opnemen met de coördinator, drs. E.J. Rietstap.

  • mw. drs. E.J. (Everdien) Rietstap

    mw. drs. E.J. Rietstap

    E.J.Rietstap@uva.nl | T: 0205254731

    Ga naar detailpagina

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

23 januari 2018