MA-colleges voor alumni

Alumni van de Faculteit der Geesteswetenschappen kunnen colleges uit reguliere Masteropleidingen volgen.

FGw

Wat zijn MA-colleges en voor wie zijn ze bedoeld?

MA-colleges zijn vakken uit reguliere masteropleidingen. In de regel is het niet mogelijk om aan te schuiven bij colleges uit masterprogramma's, maar voor alumni met de juiste vooropleiding wordt een uitzondering gemaakt. Samen met reguliere studenten volgen de alumni de colleges, participeren ze in werkgroepen, maken de tussentijdse opdrachten en sluiten de collegereeks af met de reguliere toets. 

MA-colleges zijn bedoeld als bijscholing voor alumni. Voorwaarde is dat die alumnus een BA of MA, doctoraal of kandidaatsexamen heeft behaald, dat kan dienen als vooropleiding voor het betreffende college. Of uw diploma daaraan voldoet, wordt vooraf gecontroleerd door de MA-coördinator. Aangezien elk MA-college een regelmatige tijdsinvestering vergt en het onderwijs over verschillende dagen verspreid wordt geroosterd, is het noodzakelijk dat u 15 tot 20 uur per week aan uw studie kunt besteden en dat u meerdere dagen per week overdag college kunt volgen.   

Kosten

De prijs voor de MA-colleges wordt berekend per studiepunt. Alumni betalen per studiepunt 95 euro.

Hoe werkt het? 

De eerste link hieronder leidt naar de studiegids van de UvA, waarin de MA-colleges van de FGw al voor u geselecteerd zijn. U kunt met de filters aan de linkerzijde uw zoekopdracht verfijnen. Uit deze studiegids kiest u de collegereeks die u als nascholing wilt volgen. 

Vervolgens zoekt u het rooster van het vak op (Let op: niet alle roosters zijn al bekend).

Daarna dient u een verzoek in. De MA-coördinator beslist of u in aanmerking komt om het vak te volgen. Als dat het geval is, wordt gekeken of er, na inschrijving van reguliere studenten, nog plaats is om aan te schuiven.

Gepubliceerd door  Illustere School

19 juni 2017