Aanmelden, betalen en annuleren

Aanmelden

1. Account aanmaken

U maakt eerst een account aan. Dit hoeft u maar één keer te doen, ongeacht het aantal Mastercourses dat u gaat volgen. Na het aanmaken van uw account ontvangt u per e-mail uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bewaar deze goed.

Sla deze stap over als u al een account hebt bij de Ilustere School.

2. Aanmelden

U bent ingelogd op uw account. Klik linksboven op Inschrijven, selecteer de Mastercourse van uw keuze en vul de gevraagde gegevens in. Klik op Inschrijven om uw aanmelding af te ronden.

Betalen

Deelname aan een Mastercourse bedraagt over het algemeen € 195 per persoon. Deze prijs is inclusief koffie, thee, lunch, cursusmateriaal en certificaat. Sommige studiedagen zijn anders geprijsd. U vindt de prijs in de individuele cursusbeschrijvingen. Indien de Mastercourse niet doorgaat, ontvangt u tijdig bericht.

Annuleren

U kunt uw aanmelding(en) annuleren via uw account. 

  1. Log in op uw account met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  2. Klik op de knop Mijn cursusoverzicht bovenin het venster.
  3. Klik op de naam van de Mastercourse die u wilt annuleren.
  4. Klik op de rode knop Uitschrijfverzoek indienen.
  5. In het veld Opmerkingen beschrijft u de reden van uw uitschrijving.
  6. Klik op de rode knop Verstuur uitschrijfverzoek.

​Nadat de Illustere School uw uitschrijfverzoek heeft ontvangen en verwerkt, ontvangt u per mail een bevestiging van uw annulering.

Annuleringsvoorwaarden

  • Annuleren kan alleen per e-mail (illustereschool-fgw@uva.nl) of via uw account.
  • Na aanvang van de Mastercourse - of bij het uitblijven van een schriftelijke annulering - worden de volledige kosten in rekening gebracht.
  • Bij het uitblijven van (tijdige) betaling kan de Illustere School u toegang tot de bijeenkomst weigeren. Zij behoudt zich het recht voor alsnog betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
  • De annuleringsvoorwaarden vervallen indien u door roosterwijzigingen die na inschrijving plaatsvinden niet meer aanwezig kunt zijn. U dient dit wel zo spoedig mogelijk aan de Illustere School door te geven.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

23 januari 2018