Nieuw vo/ho-netwerk in Amsterdam

Op 17 oktober wordt het nieuwe vo/ho-netwerk regio Amsterdam feestelijk geopend.

Op 17 oktober 2017 van 13.30-18.00 uur vieren we de start van het OPeRA-netwerk met een conferentie over het belang van regionale samenwerking in het onderwijs. Wij nodigen u hiervoor van harte uit!

Samenwerken tussen het vo en ho kent een lange en veelzijdige traditie in onze regio. Zo vereenvoudigen we samen de overgang voor leerlingen van vo naar ho, maken we samen het vak van docent aantrekkelijker, houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in de eigen sector en wisselen we kennis en ervaring uit. Er zijn veel mooie voorbeelden te vinden. Hoewel er niets op tegen is om duizend bloemen te laten bloeien, kunnen we beslist meer bereiken als we beter van elkaars initiatieven op de hoogte zijn.

Vanuit die gedachte is een jaar terug het plan ontwikkeld om alle bestaande initiatieven onder te brengen in één overkoepelend netwerk: Onderwijspartners Regio Amsterdam (OPeRA). Uit gesprekken met schoolleiders en betrokkenen bij de HvA, Inholland, UvA en VU, blijkt er een duidelijke behoefte te zijn aan zo'n overkoepelend netwerk én aan verbreding van het bestaande aanbod voor scholieren en docenten. Komend jaar zullen we de plannen voor het netwerk omzetten in de feitelijke start van OPeRA. Daar hebben we uw hulp hard bij nodig.

De conferentie van 17 oktober start met een welkomstwoord van Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs van Amsterdam. Na twee sprekers over het thema van de conferentie is er vervolgens keuze uit een groot aantal workshops met inspirerende voorbeelden op het gebied van samenwerking uit de regio.

Het definitieve programma wordt later bekend gemaakt. De conferentie staat open voor iedereen die regionale samenwerking tussen vo en ho een warm hart toedraagt. Geïnteresseerden die zich willen aanmelden voor de openingsconferentie kunnen een mail met dat verzoek sturen naar info@opera-educatie.nl.

Gepubliceerd door  Illustere School

19 september 2017