Begeleiding profielwerkstukken

Op 13 november werd de Mastercourse De begeleiding van profielwerkstukken Cultuur & Maatschappij gegeven. De presentaties en materialen van deze Mastercourse kunt u hieronder downloaden en gebruiken bij het begeleiden van uw eigen leerlingen.

Onderwerpen en bronnen

Schrijfbegeleiding

Formulieren

Afronding en presentatie

Op de website Onderzoeksvaardigheden van de UvA komen alle fasen van het doen van onderzoek aan bod.

Gepubliceerd door  Illustere School

3 oktober 2016