Een bachelorvak volgen

Aanmelden

Scholieren kunnen alleen worden opgegeven voor colleges via een docent van hun school. Dit kan bv. ook een coördinator zijn van een excellentieproject op school. De docent neemt daarvoor contact op met de coördinator, Annemieke van Manen a.c.vanmanen@uva.nl. Een ouderejaars student maakt ze wegwijs op de universiteit.

 • mw. drs. A.C. (Annemieke) van Manen

  Annemieke van Manen

  A.C.vanManen@uva.nl | T: 0205253067

  Ga naar detailpagina

Betalen

 • De kosten voor de collegereeksen zijn gebaseerd op een vast bedrag per college (één college duurt twee of drie uur). Het bedrag per college is € 10,-. De meeste collegereeksen bestaan uit 14 hoorcolleges. De prijs per collegereeks is daarmee € 140,- per leerling. Daarnaast bestaan er collegereeksen van zeven bijeenkomsten (€ 70,-) en een van 28 bijeenkomsten (€ 280,-). Zonder tegenbericht stuurt de UvA de factuur van de collegereeks naar de school.
 • Evt. kosten voor studieboeken komen voor rekening van de scholieren of de school. Veel studiemateriaal is kosteloos verkrijgbaar op Blackboard (digitale leeromgeving), maar het kan nodig zijn een handboek o.i.d. aan te schaffen.

Voorwaarden

 • De scholieren kunnen kiezen uit een aantal geselecteerde colleges.
 • Het heeft de voorkeur dat van een school minimaal twee scholieren hetzelfde college volgen. Dit omdat ze zich dan gemakkelijker zullen bewegen tussen de reguliere studenten.
 • De scholieren worden opgevangen door een student (studentmentor) van de studierichting waaronder het vak valt. Deze student vertelt de scholieren waar ze moeten zijn, hoe blackboard werkt, waar de bibliotheek is, hoe de roosterwebsite werkt, wat wel en niet mag tijdens hoorcolleges, etc.
 • De scholen controleren zelf de toetsing, in de vorm van een eindverslag. De studentmentor leest het eindverslag en controleert of er feitelijke onjuistheden in staan. Hij/zij is niet verantwoordelijk voor de goed- of afkeuring van het verslag.
 • Na afloop krijgen de scholieren een certificaat als bewijs van deelname.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

21 maart 2017