Een taal leren op academisch niveau

Voor professionals en andere belangstellenden

Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen kunt u als Contractstudent een taal leren. Het Talenprogramma is bedoeld voor iedereen die voor een beroep of uit persoonlijke belangstelling een taal wil leren op academisch niveau.

Stockholm. Foto: Edward Stojakovic

Stockholm. Foto: Edward Stojakovic. Bron: Flickr

Het talenprogramma biedt u de mogelijkheid om als contractstudent academisch taalvaardigheidsonderwijs te volgen. U volgt colleges samen met reguliere propedeuse-studenten. Deze vorm van onderwijs gaat verder dan aanschuifonderwijs, want u neemt actief deel aan de colleges, studeert thuis en sluit de colleges af met toetsen, net als gewone studenten. Inclusief colleges besteedt u per week 15 tot 20 uur per week aan een vak. Door deze intensieve manier van studeren, leert u snel een taal op een hoog niveau.Bij de meeste talen kunt u na afronding van het eerste inleidende vak nog een of meer vervolgvakken volgen.

Het talenprogramma is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig of uit persoonlijke belangstelling een taal wil leren op academisch niveau. Aangezien het leren van een nieuwe taal een regelmatige tijdsinvestering vergt en het onderwijs over verschillende dagen verspreid wordt geroosterd, is het noodzakelijk dat u 15 tot 20 uur per week aan uw studie kunt besteden en dat u meerdere dagen per week overdag college kunt volgen.

Deelnemers hebben vwo/hbo/wo als laatstgenoten opleiding, en zo niet, dan worden ze geacht een motivatie te schrijven waaruit blijkt dat ze over een daaraan gelijkwaardig niveau beschikken.

Als deelnemer aan het Talenprogramma neemt u deel aan het taalvaardigheidsonderwijs op dezelfde wijze als een reguliere student, met dit verschil dat u niet de gehele opleiding volgt en u niet de wettelijke status van student heeft. U betaalt geen collegegeld voor een opleiding, maar een vergoeding per vak. De docent die het vak verzorgt, maakt geen verschil tussen contractstudenten en reguliere studenten.

Gepubliceerd door  Illustere School

19 december 2016