Annuleren

Voorwaarden

De Illustere School behoudt zich het recht voor een bijeenkomst of cursus te annuleren. In dat geval krijgt u zo snel mogelijk bericht. Eventueel reeds betaalde kosten worden teruggestort. Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan een bijeenkomst waarvoor u zich hebt ingeschreven, dan kunt u annuleren. 

De voorwaarden en kosten verbonden aan een annulering zijn de volgende: 

 • Annuleren kan alleen schriftelijk (per e-mail) aan het adres van de Illustere School of via uw Illustere School account (zie hieronder).
 • Bij annulering wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering van bijeenkomsten onder de € 20,- wordt geen geld teruggestort.
 • Na aanvang van de bijeenkomst - of bij het uitblijven van een schriftelijke annulering - worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 • Bij het uitblijven van (tijdige) betaling kan de Illustere School u toegang tot een bijeenkomst weigeren. Zij behoudt zich het recht voor alsnog betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.

De annuleringsvoorwaarden vervallen indien u door roosterwijzigingen die na inschrijving plaatsvinden niet meer aanwezig kan zijn. U dient dit zo spoedig mogelijk aan de Illustere School door te geven.

Hoe annuleer ik?

U kunt uw aanmelding(en) annuleren via uw Illustere School account. 

 1. Log in op uw Illustere School account met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 2. Klik op de knop Mijn cursusoverzicht bovenin het venster.
 3. Klik op de naam van de cursus waarvoor u zich wilt uitschrijven.
 4. Klik op de rode knop Uitschrijfverzoek indienen.
 5. In het veld Opmerkingen geeft u de reden van annulering.
 6. Klik op de rode knop Verstuur uitschrijfverzoek.

​Nadat de Illustere School uw uitschrijfverzoek heeft ontvangen en verwerkt, ontvangt u per mail een bevestiging van de annulering. 

Gepubliceerd door  Illustere School

11 mei 2017