Samenwerking

De Illustere School richt zich in eerste instantie op bestaande onderzoeks- en onderwijsinitiatieven binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. Buiten de faculteit tracht de Illustere School aansluiting te vinden met cultureel Amsterdam of met landelijke evenementen. Zij werkt hierbij nauw samen met instellingen binnen en buiten de UvA.

Interne samenwerking

Samenwerkingsverbanden binnen de UvA zijn tot nu toe gerealiseerd met:

Stedelijk Museum

Stedelijk Museum, Photo by John Lewis Marshall

Gepubliceerd door  Illustere School

2 mei 2017