UvA-medewerkers

Medewerkers met een vast of tijdelijk contract bij de UvA mogen gratis Open UvA-Colleges (OUC's) volgen met een maximum van 30 studiepunten.

UvA-medewerkers die een OUC willen volgen dienen zich er bewust van te zijn dat het bij de Faculteit der Geesteswetenschappen als enige faculteit van de UvA niet mogelijk is om tentamen te doen en studiepunten te behalen. Per OUC is een beperkt aantal plekken beschikbaar en reguliere studenten gaan voor. Alleen Open UvA-Colleges vallen onder de regeling. Overig aanbod uit het Publieksprogramma zoals lezingen, themabijeenkomsten en speciale collegereeksen komen niet in aanmerking. 

Aanmelden

Medewerkers die een OUC willen volgen, kunnen dit zelf aanvragen via een online formulier. Na goedkeuring ontvangt u van het Administratief Centrum een e-mail. Vervolgens kunt u een account aanmaken en aanmelden voor het OUC via de registratiewebsite van de Illustere School. Na aanmelding is uw plaats gegarandeerd.

Gepubliceerd door  Illustere School

11 mei 2017