Onderzoek scheepswrak krijgt NWO-subsidie

7 februari 2017

Dr. Helmer Helmers (UvA) en zijn collega dr. Nadine Akkerman (Universiteit Leiden) hebben een NWO-subsidie ontvangen. Zij ontvangen de grant voor hun onderzoek naar het het opgedoken zeventiende-eeuws scheepswrak in de Waddenzee genaamd BZN17.

In het voorjaar van 2016 zorgde de presentatie van de zeventiende-eeuwse zijden japon uit het scheepswrak in de Waddenzee bij Texel voor wereldnieuws. Nog nooit was zo’n grote collectie textiel uit die periode in zo’n goede conditie gevonden. 

Onderzoek

Helmers en Akkerman zullen een archiefonderzoek naar het schip en de objecten leiden in samenwerking met twee postdoctorale onderzoekers. Dit moet leiden tot een beter begrip van de materiële cultuur en Engels-Nederlandse uitwisseling in de vroegmoderne periode. Ook kan het onderzoek een brug vormen tussen maritieme archeologie en culturele geschiedenis. Het onderzoek zal zowel in Engeland als Nederland plaatsvinden. 

De subsidie werd toegekend in het NWO-programma 'Archeologische vondsten van (inter)nationaal belang'. Hierin kunnen ervaren onderzoekers een subsidie aanvragen voor onderzoek naar recente archeologische vondsten.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen