FGw-studente winnaar Holland Scriptieprijs 2016

2 februari 2017

Lauren Heida is de winnaar van de Holland Scriptieprijs 2016 met haar scriptie 'Ordelijk, rechtvaardig en eenvoudig. De gemeente Amsterdam en de huisvesting van oorlogsslachtoffers 1945-1946'. Met deze scriptie rondde zij in 2016 haar Onderzoeksmaster Geschiedenis aan de UvA af.

Onderzoeker bij het NIOD

Lauren Heida, momenteel onderzoeker bij het Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NOID), onderzocht met haar scriptie de wijze waarop de gemeente Amsterdam direct na de bezetting grote aantallen dakloze oorlogsslachtoffers huisvestte.

Interactie oorlogsslachtoffer en ambtenaar

Ze analyseerde de interactie tussen oorlogsslachtoffer en gemeentelijk ambtenaar. En toont met haar onderzoek aan dat binnen de woningmarkt, de urgente situatie van dakloze oorlogsslachtoffers enerzijds en de pragmatische werking van de gemeente anderzijds hebben geleid tot teleurstellingen, wantrouwen en frustratie. 

Onduidelijke procedures en geïmproviseerde maatregelen

Heida stelt dat gespannen relatie tussen oorlogsslachtoffers en gemeentelijk ambtenaren minder veroorzaakt werd door onverschillige en zakelijke houding van ambtelijke zijde, maar des te meer door de onduidelijke procedures en ge├»mproviseerde maatregelen waarmee de gemeente trachtte de enorme woningschaarste voor oorlogsslachtoffers op te lossen. Het optreden van de gemeente Amsterdam werd eerder veroorzaakt door onmacht dan onwil. 

Over de Holland Scriptieprijs 2016

Jaarlijks schrijven tientallen studenten aan universiteiten of hogescholen een scriptie over een historisch onderwerp. Om dit onderzoek te belonen en een podium te bieden reikt Holland Historisch Tijdschrift sinds 2007 een prijs uit voor de beste historische scriptie over de geschiedenis van Noord- of Zuid-Holland.

Bron: NOID

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen