In memoriam

24 februari 2017

Op zondag 19 februari is Manfred Bock in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Manfred Bock (1943-2017) studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis, Duitse taal en letterkunde en Theaterwetenschappen in Hamburg, Wenen en Berlijn. Zijn promotieonderzoek naar de rol van Berlage in de vernieuwingen van de architectuur in Nederland bracht hem naar Nederland, hij zou daar uiteindelijk niet meer weggaan.

Het onderzoek werd voltooid met het proefschrift Anfänge einer neuen Architektur. Berlages Beitrag zur architektonischen Kultur der Niederlande im ausgehenden 19. Jahrhundert waarop hij in 1980 promoveerde aan de Freie Universität Berlin. Vanaf 1980 was hij als wetenschappelijk medewerker werkzaam bij de opleiding Kunstgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam.

Het boek dat voortkwam uit het promotieonderzoek heeft grote invloed gehad op de reputatie van Berlage en van zijn Beurs in Amsterdam. De kritische en scherpzinnige analyses en interpretaties maakten het (handelseditie verscheen in 1983) tot een studie die nog altijd inspireert. In 1986 werd Manfred Bock hoogleraar architectuurgeschiedenis bij de opleiding Kunstgeschiedenis van de UvA, een functie die hij tot december 2005 zou blijven uitoefenen. Tot zijn onderzoek hoorde onder meer het met steun van ZWO (tegenwoordig NWO) ondernomen grote project met Vincent van Rossem, Zef Hemel en Kees Zomer dat twee dissertaties en een gezamenlijke studie als resultaat had: “Bouwkunst, stijl, stedebouw: Van Eesteren en de avant-garde”. De kritische architectuurgeschiedenis die Bock beoefende richtte zich bij uitstek op de modernistische architectuur in Nederland, waarbij de architectuur vanuit een brede architectonische cultuur wordt geanalyseerd en geïnterpreteerd. Daarmee heeft hij een reeks promovendi en collega’s geïnspireerd en een zeer belangrijke bijdrage aan de beoefening van de architectuurgeschiedenis geleverd. Eind 2005 ging hij vervroegd met emeritaat. Bij Kunstgeschiedenis herinneren zich veel collega’s nog zijn  kritische wetenschappelijke houding.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen