Inventarisatierapport Valorisatie

21 april 2017

Op 18 april 2017 is het Inventarisatierapport 'Valorisatie bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam' gepresenteerd tijdens een bijeenkomst over dit thema.

In 2016 hebben IXA en de FGw gezamenlijk opdracht gegeven de valorisatieactiviteiten van FGw onderzoekers te inventariseren, met als doel de variƫteit aan onderzoeksresultaten in de Geesteswetenschappen beter zichtbaar te maken, de kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden te vergroten en de ondersteuning voor kennisvalorisatie te verbeteren.

Het Inventarisatierapport Valorisatie bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam kunt u hier downloaden:

Het document geeft een indruk van de verscheidenheid aan valorisatieactiviteiten, een beschrijving van de totstandkoming van deze projecten en doet een aantal aanbevelingen om valorisatie te stimuleren.

Op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie zal de faculteit in samenwerking met IXA een aantal nieuwe diensten aanbieden of uitbreiden, zoals media en netwerk trainingen voor medewerkers, een jaarlijkse FGw prijs voor impactactiviteiten, en een folder met inspirerende voorbeelden van valorisatieactiviteiten. Ook zal in overleg met P&O bekeken worden op welke wijze valorisatie meer een plek kan krijgen in jaargesprekken.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen