Nienke Zoetbrood FGw-nominatie voor de UvA-scriptieprijs

3 mei 2017

'Essentializing Culture: Perceptions of Citizenship Embedded in Dutch Civic Integration' van Nienke Zoetbrood is de voordracht van de selectiecommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de UvA-scriptieprijs.

Immigratie, burgerschap en inburgering

In haar scriptie voor de master European Studies behandelt Nienke Zoetbrood actuele zaken rondom immigratie, burgerschap en inburgering. Het resultaat is een verhandeling die de lezer inzicht verschaft in het feit dat burgerschap in Europa vooral gezien moet worden in een context van natie, cultuur, taal en 'Westers' tegenover 'niet-Westers'.

Voordracht van de selectiecommissie

De leden van de selectiecommissie van de FGw waren dr. Roland Pfau, dr. Gert Jan van Wijngaarden en dr. Gaston Franssen. Zij lieten zich overuigen door:

  • De heldere en weloverwogen structuur van het onderzoek als geheel;
  • De wijze waarop een gedegen vertrouwdheid met de theorievorming rondom citizenship theory wordt gekoppeld aan een empirisch onderzoek;
  • De originaliteit en diversiteit van de datavergaring (beleid en beleidstukken; interviews met nieuwkomers; een interview met voormalig minister Rita Verdonk);
  • De comparatieve component in het onderzoek (vergelijking met discussies in Duitsland en Denemarken);
  • De originele wijze waarop het onderzoek de relevantie van de geesteswetenschappen aantoont voor actuele maatschappelijke debatten.

Selectieprocedure UvA-scriptieprijs

De in totaal zeven genomineerden, ook van andere faculteiten, kregen op 1 mei te horen dat ze zijn genomineerd. Uit de genomineerden selecteren de juryleden in een gezamenlijke zitting de drie winnaars. Op de Universiteitsdag, zaterdag 17 juni, worden de winnaars bekendgemaakt.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen