Accreditatie nieuwe bacheloropleiding Oudheidwetenschappen

11 mei 2017

Volgens een internationaal panel van deskundigen is de nieuwe opleiding Oudheidwetenschappen innovatief, interdisciplinair en internationaal georiënteerd. De deskundigen spreken hun vertrouwen uit in de opleiding op grond van het goed doordachte programma, de hoge kwaliteit van de docenten en de intensieve studiebegeleiding.

Interdisciplinaire en internationale insteek

Het panel waardeert de interdisciplinaire insteek, waardoor de opleiding ‘niet alleen goed aansluit bij de behoeften en wensen van het werkveld, maar ook bij de internationale standaard zoals die zich in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten heeft ontwikkeld.’ Volgens de deskundigen voldoen inhoud en niveau aan internationale eisen.

Docenten hebben veel te bieden

De deskundigen zijn overtuigd van het uitgebalanceerde programma dat goed is doordacht en gebaseerd op intensieve discussies waarbij alle docenten betrokken waren. De kwaliteit van de docenten is indrukwekkend en zij hebben veel te bieden vanuit hun diverse specialisaties: ‘Hun onderzoek is van hoge kwaliteit en dat dringt goed door in het onderwijs’, aldus het accreditatierapport.

Op grond van dit oordeel is de Nederlands-Vlaamse Accreditatiecommissie (NVAO) tot een positief eindoordeel gekomen van de ‘toets nieuwe opleiding’ en is de opleiding geaccrediteerd. ACASA, het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology van UvA en VU, gaat in september 2017 officieel van start met de bachelor Oudheidwetenschappen.

Zie voor meer informatie over de opleiding: Oudheidwetenschappen

Zie voor meer informatie over ACASA

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen