NSE 2017: Tevredenheid studenten stijgt opnieuw

18 mei 2017

UvA-studenten zijn dit jaar tevredener over hun studie. Zowel bachelor- als masterstudenten lieten de afgelopen maanden hun mening over de UvA horen tijdens de Nationale Studenten Enquête (NSE). De studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn het meest tevreden over de docenten, de algemene sfeer en de groepsgrootte. Op zes thema’s neemt de tevredenheid van de FGw-studenten toe.

Het algemene oordeel over de UvA is dit jaar 4,03, tegenover 4,01 in 2016 (op een schaal van 1-5). Bij de FGw is de tevredenheid 4,02 (was 4,0). Het gemiddelde van de andere Nederlandse universiteiten ligt op 4,09 (4,07 in 2016).

Beoordeling opleidingen FGw per thema

De inhoudelijke deskundigheid van docenten beoordelen de studenten met een 4,28, de sfeer met een 4,2 en de groepsgroottte met een 4,1. Ook op vrijwel alle andere thema’s scoort de faculteit een voldoende. De studenten beoordelen de kwaliteit van het Engels van docenten, een nieuw item in de enquête van dit jaar, met een 4,0 en de beheersing van de Engelse taal van medewerkers van de instelling in het algemeen krijgt een 4,22.

Bij de thema’s informatievoorziening, studiefaciliteiten, roosters, studiebegeleiding scoort de faculteit significant hoger dan vorig jaar. Ook zijn de studenten duidelijk meer tevreden over de mate waarin zij betrokken worden bij de verbetering van de opleiding. Alleen op het thema voorbereiding op de beroepsloopbaan scoort de faculteit nog geen voldoende (2,99). Ook is er meer aandacht nodig voor de terugkoppeling over de uitkomsten van onderwijsevaluaties aan studenten (2,77).

NSE FGw 2017

Klik om te vergroten

NSE-platform

UvA-breed en binnen de opleidingen verschillende zijn de afgelopen jaren initiatieven genomen om tot verbeteringen te komen op de thema’s met een te lage studenttevredenheid. Zo worden de resultaten van de NSE verder besproken binnen het NSE-platform, waarin vertegenwoordigers van faculteiten en ondersteunende diensten elkaar ontmoeten, elkaars analyses van de resultaten bespreken en good practices met elkaar delen.

De NSE liep van 16 januari tot 12 maart. De respons bedroeg dit jaar 28% (8.555 respondenten). Dat is 4%-punten lager dan vorig jaar. Ook landelijk was de respons onder universiteiten lager: 36% in 2017 tegen 41% in 2016. De resultaten ervan zijn op donderdag 18 mei gepubliceerd op de website studiekeuze123.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen