UvA stijgt naar plaats 8 op de CWTS Leiden Ranking

22 juni 2017

De UvA is naar plaats 8 gestegen op de CWTS Leiden Ranking op het gebied van Social sciences and humanities. Hiermee scoort de UvA het hoogst van heel Nederland in deze ranking. In 2016 stond de UvA op plaats 10.

De CWTS Leiden Ranking is een jaarlijkse ranglijst van universiteiten gemeten naar de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. De lijst wordt opgesteld door het Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies (CWTS) van de Universteit Leiden. Voor de samenstelling wordt enkel gebruik gemaakt van bibliometrische maatstaven: er wordt gekeken naar het aantal wetenschappelijke publicaties en de citatie-impact van die publicaties. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen in taal, vakgebied en grootte van de instelling. Daarnaast worden universiteiten ook gemeten naar wetenschappelijke samenwerking, zoals de hoeveelheid publicaties die met onderzoekers van andere instellingen zijn geschreven.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen