In memoriam David Swart

29 juli 2017

Ons bereikte het droevige bericht dat David Swart, bachelorstudent Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, op 19 juli 2017 is overleden. David is slechts 27 jaar geworden.

David begon twee jaar geleden met de bacheloropleiding Wijsbegeerte. Al snel bleek dat hij hier op zijn plek was. Hij had plezier in de filosofie en in zijn studie. David was geliefd bij de docenten en zijn medestudenten. Hij was een actief en gewaardeerd lid van onze studievereniging AmFiBi.

Onze hartelijke steun gaat uit naar Davids ouders, familie en vrienden. We kunnen ons alleen een voorstelling maken van het intense verdriet van zijn naasten en ook wij blijven stil en verdrietig achter.

Arianna Betti, afdelingsvoorzitter Filosofie
Jacques Bos, opleidingsdirecteur bachelor Wijsbegeerte
Maria van Dordrecht, voorzitter Studievereniging AmFiBi 

De afscheidsdienst voor David heeft op 28 juli 2017 plaatsgevonden.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen