Josef Früchtl benoemd tot afdelingsvoorzitter Filosofie

28 september 2017

Nadat de benoemingsadviescommissie haar advies had uitgebracht voor deze bestuurlijke vacature, zijn de leerstoelhouders Filosofie gehoord en is de ondernemingsraad om advies gevraagd. Het dagelijks bestuur heeft daarop Josef Früchtl per 19 september 2017 benoemd tot afdelingsvoorzitter Filosofie. Hij volgt Arianna Betti op. Hiermee is de (her)benoeming van de afdelingsvoorzitters afgerond.

Afdeling Filosofie

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen