Verslag van VOORUIT: presentatiemiddag BA-innovatieprogramma

22 november 2017

Vorige week dinsdag vond er in het universiteitstheater een presentatiemiddag van het BA-innovatieprogramma plaats. Na een korte introductie van de directeur van het College of Humanities, Caroline Kroon, hebben enkele projectleiders hun project toegelicht aan een gemêleerd gezelschap van collega’s en studenten van zowel binnen als buiten de faculteit.

'Pressure cooker'

Rodie Risselada deelde haar ervaringen met het opzetten van een introductieprogramma voor eerstejaars studenten waarbij de werkvorm van een ‘pressure cooker’ is ingezet. 

Eerste ronde 'zandloperpitches'

Vervolgens hielden Henk van der Liet, Tom Lentz en Jan Willem van Henten in elk vijf minuten een zogeheten ‘zandloperpitch’ om hun project op het gebied van curriculumontwikkeling bij respectievelijk de TCR-opleidingen, de opleiding Cognition, Language and Communication (CLC) en de opleiding Religiewetenschappen toe te lichten.

Posterpresentaties

In samenwerking met docenten van BA-innovatieprojecten op het gebied van digitaal toetsen en blended learning hebben Liza Mossing Holsteijn, Barend Last en Wybrigje de Vries twee posters gepresenteerd. Op een derde poster stond het BA-innovatieprogramma zelf centraal. De posters zijn digitaal te bekijken op de website van het BA-innovatieprogramma:

DocenTENkamer

Na de posterpresentaties lichtte Jan Don toe waarom voor hem de docenTENkamer een belangrijk initiatief is en vertelde hij over een van de grote uitdagingen waar de docenTENkamer voor staat: nieuwe docenten bij evenementen betrekken. 

Tweede ronde zandloperpitches

In een tweede serie zandloperpitches vertelde Peter Eversmann over de activiteiten en ambities van de facultaire toetsdeskundigen en liet Jitte Waagen zien op welke manier een groep docenten voorbereidingen treft voor het in diverse opleidingen aanbieden van onderzoeksintensief onderwijs over de archeologische en historische gelaagdheid van Amsterdam.

De gepresenteerde projecten gaven een eerste indruk van de vele projecten die in het BA-innovatieprogramma worden uitgevoerd. Alle projecten zijn kort beschreven op de website van het programma. 

Oproep nieuwe projecten

De presentatiemiddag eindigde met een oproep: ook in 2018 zullen er middelen beschikbaar zijn om projecten uit te voeren. Welke student, docent, OC of medewerker die zich met onderwijs bezig houdt heeft een goed idee? De aanvraagprocedure voor nieuwe projecten staat beschreven op de website van het programma:

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen