Kennisdelingsbijeenkomst Scheepvaartmuseum en UvA FGw

29 januari 2018

Op 25 januari 2018 vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats van het Scheepvaartmuseum en de UvA FGw rondom de tentoonstelling ‘Blaeu's wereld in kaart’, waarvoor dr. Djoeke van Netten van de UvA FGw momenteel als gastconservator optreedt.

Een mooie groep, onder wie UvA onderzoekers, promovendi, gastonderzoekers en curatoren, is naar het Scheepvaartmuseum gekomen voor een bezoek aan de tentoonstelling en de bibliotheek onder begeleiding van respectievelijk Djoeke van Netten en Jeroen van der Vliet (senior conservator).

Daarna volgden twee inspirerende en leerzame presentaties. Djoeke van Netten en Ernst van Keulen (educator) vertelden over hun ervaringen rondom de totstandkoming van de tentoonstelling en de samenwerking. Djoeke gaf aan dat het werk aan de tentoonstelling een mooie manier is gebleken om haar onderzoeks-, onderwijs- en valorisatieactiviteiten te koppelen, wat ook al nieuwe ideeën heeft opgeleverd voor toekomstige onderzoeksprojecten.

Jeroen van der Vliet ging in op de ambities van het museum. De komende tijd zet het museum in op de volgende thema’s:  passagiersschip Oranje, poolexpedities, en de schilders Van de Velde. Het Scheepvaartmuseum biedt ook fellowships aan bedoeld voor onderzoek naar objecten in de museumcollectie. De resultaten worden gepresenteerd in publicaties en tentoonstellingen. Daarnaast is het streven de hele collectie te digitaliseren, met als doel datasets te ontsluiten via de website. Jeroen sloot af door te benadrukken dat onderzoekers altijd contact op kunnen nemen met het museum als zij (andere) ideeën hebben voor gezamenlijke initiatieven.

Al met al was het een zeer geslaagde bijeenkomst, met veel dank aan Djoeke van Netten, Gundy van Dijk, Ernst van Keulen en Jeroen van der Vliet.

Foto van Scheepvaartmuseum

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen