Toekenningen Smart Culture

1 februari 2018

Twee onderzoeksprojecten van onderzoekers van de FGw hebben toekenningen gekregen binnen het programma Smart Culture van NWO, onderdeel van de topsector Creatieve Industrie.

‘Virtual Interiors’

Dit project onderzoekt hoe digitale kaarten en virtuele ruimtes op basis van historische data zo kunnen worden ontwikkeld dat ze het culturele leven van het verleden betrouwbaar verbeelden. Hoogleraren Julia Noordegraaf, Charles van den Heuvel (Huygens ING/UvA) en  Gabi van Tussenbroek geven leiding aan het project.

ACCESS

Onderzoeksproject ACCESS verschaft tools waarmee burgers, onderzoekers en beleidsmakers in staat zijn om effectief ieder complex aspect van de stad te verkennen. Daarnaast dragen de tools bij aan de politieke verantwoording en de burgerparticipatie. Universitair Hoofddocent Media en cultuur Jaap Kamps werkt binnen dit project samen met Maarten Marx van de FNWI.

Smart Culture

Het NWO-programma Smart Culture komt voort uit de 'Roadmap SMART Culture'. Deze Roadmap heeft als doel om de kennisbasis voor de creatieve industrie verder te ontwikkelen en te versterken.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen