Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Goed onderwijs verdient waardering. Daarom reikt de faculteit jaarlijks de Onderwijsprijs uit voor vakken met inspirerende onderwijsvormen of die op andere wijze een voorbeeld zijn voor onderwijsprojecten.

De opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in de toekenning van de prijs. Elke commissie mag twee van haar meest inspirerende vakken voordragen aan de betreffende opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteuren mogen zelf ook vakken voordragen. Zij sturen deze, samen met de voordrachten van de opleidingscommissies, uiterlijk 16 april naar de contactpersoon van de jury, Mara Baldi. 

De jury, onder voorzitterschap van dr. Caroline Kroon, nomineert uit alle voordrachten twee bachelorvakken en twee mastervakken. Deze vier vakken worden op 22  mei tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Bushuis gepresenteerd door de docent en ten minste één student van het vak. Hierna gaat de jury in beraad, om vervolgens de Onderwijsprijs 2018 – namens de hele facultaire gemeenschap – uit te reiken aan de docenten van de twee winnende vakken.

Deadlines

9 april Deadline voordracht vakken door Opleidingscommissies aan de opleidingsdirecteuren.
16 april Deadline insturen alle voordrachten door opleidingsdirecteuren aan de jury.

Contact

De contactpersoon van de jury is Mara Baldi, e.m.baldi@uva.nl.