Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Ons bereikte het droeve bericht dat op 18 mei Silke Hams-Huijboom is overleden. Zij werd 23 jaar. Silke studeerde tot januari 2018 geschiedenis aan de UvA. Wij herinneren haar als een enthousiaste, vrolijke studente die veel plezier had in haar studie. Zij stelde zich actief op onder meer door het opzetten van een facebookpagina voor de master Duitslandstudies.

Vlak voor aanvang van de master Duitslandstudies werd Silke ziek. Na een medische ingreep bleek ze onverwacht goed in staat om aan de studie te beginnen. Ze rondde het studieprogramma af en schreef een masterscriptie over het concentratiekamp Mauthausen in de Nederlandse herinneringscultuur. Dit kamp was tijdens de oorlog berucht omdat joden die als eerste waren opgepakt tijdens de razzia's op het Jonas Daniël Meijerplein in 1941 naar Mauthausen waren gestuurd. Al na korte tijd kregen nabestaanden het bericht dat ze daar waren overleden. Na de oorlog werd dit kamp echter niet meteen herkend als een voor Nederlanders belangrijke plaats van herinnering, deels omdat weinig Nederlanders het overleefd hadden, deels ook omdat het in de schaduw bleef staan van vernietigingskampen als Auschwitz-Birkenau of Sobibor. Silke bestudeerde de vraag waarom het zo lang duurde totdat er in 1986 een Nederlands monument in Mauthausen werd opgericht. Het is een zeer interessante studie geworden die zeker ook relevant is voor het actuele debat over de Nederlandse herinneringscultuur.

In de zomervakantie van 2017 bereikte ons het bericht dat Silkes ziekte was teruggekeerd. Ze had haar masterscriptie bijna afgerond. Ze koos ervoor om het droeve nieuws alleen in kleine kring te delen en om dichtbij haar dierbaren te blijven. Haar studie sloot ze begin februari af met een uitzonderlijke, intieme, officiële buluitreiking in Café de Engelbewaarder.

Wij bewaren heel dierbare herinneringen aan haar en wensen haar man, ouders, zus, familie en vrienden veel sterkte toe.

Hanco Jürgens