Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Studeren voor gevorderen

Naast reguliere bachelor- en masteropleidingen heeft de Faculteit der Geesteswetenschappen een gevarieerd aanbod aan nascholing en publiekscolleges.

Leesgezelschap

Voor professionals uit het onderwijs, alumni, werknemers die zich op academisch niveau willen bijscholen, maar ook voor een breed publiek met interesse in kunst, filosofie, geschiedenis, taal, religie en cultuur.

Aanbod

Publieksprogramma

1. Open UvA-colleges

Schuif aan bij reguliere bachelorcolleges. Als u als toehoorder onderwijs volgt aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) van de UvA, schrijft u zich niet in voor een heel studiejaar, maar kiest u één of meer vakken uit het reguliere bachelorprogramma. U kunt colleges volgen op het gebied van:

  • Cultuur
  • Geschiedenis
  • Kunstgeschiedenis
  • Literatuur
  • Taalwetenschap
  • Wijsbegeerte

2. Speciaal ontwikkelde bijeenkomsten en reeksen

Maak op een bijzondere manier kennis met het onderwijs en onderzoek van deze veelzijdige faculteit door het volgen van verrassende collegereeksen, bijzondere rondleidingen en onverwachte ontmoetingen.

Restauratie
Restauratiewerkzaamheden

3. Lezingen en debatten

Luister naar of praat mee met geesteswetenschappers die in Academisch-Cultureel podium SPUI25 vertellen over hun onderzoek of hun standpunten over actuele zaken uiteenzetten.

Nascholing

1. Mastercourses

Inspirerende, vakinhoudelijke studiedagen voor leraren uit het voortgezet onderwijs

2. Cursusreizen

Jaarlijkse studiereis voor docenten Klassieke talen, Filosofie en Geschiedenis

3. Mastercolleges

Alumni van de UvA kunnen tegen een speciaal gereduceerd tarief colleges uit reguliere masteropleidingen volgen.

4. Leergangen

Leergangen zijn verkorte masteropleidingen, ingericht voor een specifieke doelgroep. Op dit moment biedt de Faculteit der Geesteswetenschappen de leergang Redacteur/editor aan, en de leergang NT2 en Meertaligheid.