Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Docenten vwo/gymnasium die profielwerkstukken Cultuur & Maatschappij begeleiden, zetten deze Mastercourse direct in hun agenda! Het doel van de Mastercourse is docenten inzicht te bieden in de verschillende aspecten van het begeleiden van profielwerkstukken.

Detail Summary
Datum 13 november 2015
Tijd 10:00 - 17:00
Artis Bibliotheek
Interieur Artis Bibliotheek, foto: Edwin Butter

In deze Mastercourse, die gericht is op het begeleiden van profielwerkstukken Cultuur & Maatschappij, komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de begeleiding bij het kiezen en afbakenen van een geschikt onderwerp, het formuleren van een probleemstelling, het vinden van betrouwbare bronnen, literatuur, beeldmateriaal, evaluatie van informatie van websites, het kiezen en toepassen van geschikte onderzoeksmethoden
 • de begeleiding bij de planning van het onderzoek
 • de begeleiding van het schrijfproces en het geven van feedback
 • de begeleiding van de mondelinge presentatie van de resultaten van het werkstuk
 • de beoordeling van profielwerkstukken

Een aantal onderwerpen wordt plenair behandeld. De vakinhoudelijke onderwerpen, zoals het afbakenen van het onderwerp, formuleren van een probleemstelling, bronnen en literatuur worden in groepjes van docenten met dezelfde of verwante vakken onder begeleiding van een universitaire vakdocent besproken. Bij de Mastercourse hoort materiaal bestaande uit een spoorboekje voor scholieren, een beoordelingssysteem voor het nakijken van profielwerkstukken en een overzicht van onderzoeksvaardigheden. Dit materiaal wordt beschikbaar gesteld via de website www.scholen.uva.nl > Nascholing docenten.

Doelgroep

Docenten vwo en gymnasium geschiedenis, KCV, CKV, taal en literatuur, filosofie en maatschappijleer.

Opzet/doel Mastercourse

Didactische nascholing met veel interactie.

Praktische informatie 

 • Datum: vrijdag 13 november 2015
 • Prijs: € 195 (inclusief koffie/thee en lunch)
 • Tijd: 10:00 - 17:00 uur
 • Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat

Docenten

 • dr. Eveline Feteris (Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica)
 • Sanne Frequin MA (Kunstgeschiedenis)
 • dr. Paul Knevel (Geschiedenis)
 • drs. Joke Olie (Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies)
 • dr. Henning Radke (Taalkunde/Duits)
 • drs. Everdien Rietstap (Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica)
 • dr. Madelon Simons (Kunstgeschiedenis)
 • en zo nodig docenten wiens expertise aansluit bij andere schoolvakken

Aanmelden

Deze Mastercourse is vol, u kunt zich niet meer aanmelden.