Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Didactische Mastercourse over het nu van grammatica-onderwijs en de praktische uitvoering ervan.

Detail Summary
Datum 24 maart 2017
Tijd 10:00 - 17:00

Over het nut, de mate en de manier van aandacht voor grammatica in het talenonderwijs lopen de meningen uiteen. Aansluitend bij ideeën over communicatief en taakgericht onderwijs (en daaraan gerelateerd onderzoek) is de gedachte dat grammatica niet heilig is, maar dat taalleerders er zeker bij gebaat zijn als op gezette tijden aandacht aan vormkwesties wordt besteed. De speelruimte voor grammaticaonderwijs zit daarbij vooral in de wisselwerking tussen expliciete kennis (bewuste, geleerde kennis van regels) en impliciete kennis (onbewuste, in de praktijk opgepikte kennis over taal). In deze Mastercourse staat centraal hoe hier in het onderwijs op ingespeeld kan worden door activiteiten gericht op herkenning en bewustwording af te wisselen met opdrachten gericht op verwerking en toepassing van specifieke vormen.

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.

Programma

10.00 – 10.30 uur Inloop met koffie en thee
10.30 – 11.30 uur Theoretische inzichten over grammaticaonderwijs: een overzicht van de stand van zaken
11.30 – 12.30 uur Beoordeling van de manier waarop in leergangen moderne vreemde talen aandacht aan grammatica wordt besteed
12.30 – 14.00 uur Lunch bij Haesje Claes
14.00 – 15.00 uur Zelf activiteiten ontwikkelen waarin (mede) aandacht aan de taalvorm wordt besteed
15.00 – 16.00 uur Presentatie van de ontwikkelde activiteiten en beoordeling door medecursisten in hoeverre deze in de lespraktijk kunnen worden toegepast; reflectie op de dag

Datum en tijd

Vrijdag 24 maart 2017, 10.00-17.00 uur

Prijs

205 euro (inclusief koffie/thee en lunch)

Docenten

Drs. Sietske Bongenaar
Drs. Karolien Kamma
Prof. dr. Folkert Kuiken

Locatie

UvA-locatie in de binnenstad van Amsterdam

Inschrijven

Om u in te schrijven voor deze Mastercourse vragen wij u een account bij de Illustere School aan te maken. Als u al een account heeft, gebruikt u uw huidige account. Voor beide opties klikt u hieronder.