Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Drie intensieve studiemiddagen waarin een wetenschapper en vakdidacticus u samen leren goede kunstanalyses te maken.

Detail Summary
Datum 6 februari 2018
Tijd 00:00

Wat & waarom

Kunstanalyse is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen, zodat zij leren kunst te begrijpen en te waarderen. Het is echter een complexe vaardigheid, ook om te doceren. Veel docenten zijn opgeleid in één van de kunstdisciplines maar moeten bij Kunst algemeen en CKV in staat zijn hun leerlingen te instrueren en inspireren voor kunst in het algemeen en andere kunstdisciplines. Van veel collega's horen we dat zij dit graag willen verbeteren voor de disciplines theater, film en muziek. Omdat je expertise hebt in het analyseren van kunst in je eigen discipline, weet je zelf goed wat je nog bij kunt leren in de andere disciplines voor een goede instructie, begeleiding en beoordeling van leerlingen.

Dit jaar hebben we wederom een bijzondere samenwerkingspartner: de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. De faculteit organiseert regelmatig mastercourses voor kunstvakdocenten die door docenten van de media-, kunst- en cultuuropleidingen van de UvA worden gegeven.

Voor wie?

  • Docenten kunst algemeen
  • Docenten kunst beeldend, dans, drama en muziek
  • Docenten CKV nieuw
  • Docenten leergebied kunst & cultuur.

Omdat we als universiteit gericht zijn op het eerstegraads niveau, zullen de trainingen op de lessen in kunst en CKV op havo en vwo (bovenbouw)niveau gericht zijn. We verwachten van deelnemende docenten een academisch denkniveau en enige ervaring in het doceren van kunst en/of CKV in de bovenbouw van havo en vwo. 

Theater analyseren

In deze mastercourse wordt uitleg gegeven hoe je theatervoorstellingen voor leerlingen begrijpelijker en inzichtelijker kan maken door het toepassen van eenvoudige analysemodellen zonder dat de magie van het theater verloren gaat of de complexiteit van de voorstelling geweld wordt aangedaan. Theater vindt altijd in het hier en nu plaats en daarom moet je altijd ter plekke, in het moment, betekenissen kunnen genereren en aan elkaar verbinden. Pas aan het eind van de voorstelling kun je die tot één geheel vormen en reflecteren. Terugkijken of vooruitspoelen zit er in het theater niet bij. Dat vergt oefening. Wie vaker voorstellingen ziet en meer kijkervaring meebrengt, ziet meer en begrijpt meer.

Film analyseren

Een film kijken en het verhaal begrijpen is geen kunst. Maar een film interpreteren vereist veel vaardigheden. Wat betekenen de stilistische kenmerken, hoe staat de film binnen bepaalde (kunst)tradities, wat is de plaats en betekenis van de film in onze cultuur? Hoe verhouden zich alle verschillende elementen, het verhaal, het acteren, camerawerk, montage, geluid en CGI tot elkaar? En vooral: hoe vind je een ‘diepere’, vaak tegenstrijdige betekenislaag, en hoe ga je het debat aan met de verschillende toeschouwers die verschillende interpretaties hebben. Hoe verzamel en selecteer je betekenisvolle elementen uit de film om je interpretatie te onderbouwen?

Muziek analyseren

Muziekonderwijs vormt een aanstekelijke én aantrekkelijke manier om middelbare scholieren inzicht te geven in de wereld waarin zij leven. Tijdens de studiedag krijgen de cursisten een introductie in de verschillende vormen van muziekanalyse, zoals muziektheorie en culturele, cognitieve en historische benaderingen van muziek. Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de jazzgeschiedenis gaat de docent dieper in op muziek als een cultureel fenomeen. Jazz, ontstaan aan het begin van de twintigste eeuw in de Verenigde Staten en vervolgens verspreid via reizende gezelschappen en platen, is bij uitstek een muzikaal genre om inzicht te bieden in de moderne tijd. Ontstaan en ontwikkeld uit een mengeling van westerse en niet-westerse culturen sluit de muziek naadloos aan bij sociale en politieke thema’s als globalisering, identiteit en immigratie.

Data

  • Theater analyseren: 6 februari 2018
  • Film analyseren: 6 maart 2018
  • Muziek analyseren: 20 maart 2018

Tijd

Elke mastercourse vindt plaats van 12.30 - 17.30 uur.