Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Een nascholingsmiddag voor docenten Aardrijkskunde en Spaans over actuele maatschappelijke ontwikkelingen in Latijns-Amerika.

Detail Summary
Datum 23 november 2017
Tijd 12:00 - 16:00

Latijns-Amerika is een zeer dynamische regio. Economieën die kortgeleden nog booming waren raken nu in het slop (Brazilië). Na jarenlange migratiestromen naar Spanje en Italië keren Peruanen nu terug naar Lima omdat ze daar betere kansen zien. Vredesakkoorden met guerrillabewegingen worden onverwacht door de bevolking verworpen (Colombia). De regering van Mexico vreest de gevolgen van een grensmuur voor maatschappij en economie na recente uitspraken van Trump.

Wij willen deze middag enkele thema’s nader uitdiepen met u, op een wijze die u ondersteunt in het voorbereiden van de lessen. Voor aardrijkskundedocenten betreft dit concreet de nieuwe examenonderdelen “Zuid-Amerika” (domein D VWO) en “Grens Mexico-US” (subdomein B1 Havo). Voor docenten Spaans en Geschiedenis betreft dit enkele actuele maatschappelijke ontwikkelingen die in de context van de Spaanse Taal en de moderne mondiale geschiedenis behandeld kunnen worden.

Aan de hand van filmfragmenten uit de films ‘Metaal & Melancholie’ (Hedy Honigmann 1994) en de populaire recente korte documentaire “Lima: wereldstad van de smaak” (2016) bespreken we enkele belangrijke trends in de stedelijke ontwikkeling in Zuid-Amerika, met bijzondere aandacht voor Lima. We zullen stil staan bij de aan sterke verandering onderhevig zijnde migratie-patronen, bij de consequenties van de snelle groei van de steden, zowel economisch als fysiek, vraagstukken van ongelijkheid in de stad, en in hoeverre deze zijn bepaald door processen van uitsluiting in de stad, of het gevolg zijn van globale processen. “Lima, wereldstad van de smaak” is eenvoudig ook in de lessen te gebruiken.

In het tweede deel van de middag bespreken we kritisch de actuele berichtgeving over de migratiestromen aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. De berichtgeving hierover in de media is veelal stereotyperend. Hoe groot zijn de migratiestromen nu werkelijk? Is er een positief of een negatief migratiesaldo naar de VS? Plaatst Trump’s geplande muur een barrière in een feitelijk al geïntegreerde regio? En wat betekent een muur voor de verhoudingen tussen de twee landen?

Programma

12:00 uur      Inloop (Centrale Hal gebouw A) Zaal A.2.10

12:30 uur      Welkomstwoord

12:50 uur      Workshop aan de hand van twee filmfragmenten, door Michaëla Hordijk (IDS)]

13:45 uur      Verdiepende lezing: ‘Migratiestad Lima in trans-lokale context’,  door Christien Klaufus (CEDLA)

14:30 uur      Pauze (teacher-to-teacher sessie met Mathijs Booden, Interdisciplinaire leraren opleiding, ILO)

15:15 uur      Verdiepende lezing: ‘De grens tussen de VS en Mexico’,  door Imke Harbers (Politicologie)

16.00 uur      Nabespreking

16:15 uur      Aangeklede borrel (+ surprise!)

 

Datum en tijd

Donderdag 23 november 2017, 12.00-16.00 uur

Prijs

€ 45 (inclusief koffie/thee en borrel)

Aanmelding

Deze studiemiddag is vol. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Reyna Veldhuis, r.t.w.h.veldhuis@uva.nl